• Tuomas Keränen

Lääketieteen opiskelijat: Lääketieteen koulutuksen ongelmakohtiin puututtava

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat haluavat turvata koulutuksen laadun.

Lääketieteen opiskelijat: Lääketieteen koulutuksen ongelmakohtiin puututtava Kuva 1 / 1

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) listasi loppuraportissaan useita kohteita suomalaisen lääketieteen koulutuksen laadun parantamiseksi. KARVI:n arvioinnissa nostetaan esille muun muassa liian suurten opetusryhmien aiheuttamat ongelmat ja tarve yhdenmukaistaa eri tiedekuntien opetustavoitteita.

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat vaativat kannanotossaan yliopistoja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä tarttumaan toimeen, jotta koulutuksen laatu turvataan.

– On hienoa, että lääketieteen perusopetusta on kattavasti arvioitu. Nyt ministeriön ja yliopistojen on viimeinkin aika laittaa opetukseen liittyvät ongelmakohdat kuntoon, toteaa Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Jesper Perälä.

KARVI:n arvioinnissa todetaan, että lääketieteen alojen suurentuneet sisäänottomäärät näkyvät vähentyneenä mahdollisuutena käytännön taitojen harjoitteluun. Erityisesti sairaalan klinikoilla järjestettävä opetus on kärsinyt siitä, että opetettavia on suhteessa liikaa resursseihin.

– On kestämätöntä, jos valmistuvat lääkärit eivät ehdi opiskeluaikanaan harjoitella käytännön taitoja riittävästi. Koulutuksen laadun turvaamiseksi opiskelijoiden sisäänottomäärän pienentäminen tai resurssien saattaminen opiskelijamäärää vastaavalle tasolle on välttämätöntä, Perälä linjaa.

Myös opetustavoitteiden yhdenmukaisuudessa eri yliopistojen välillä on raportin mukaan parannettavaa. Opetuksessa olisi kiinnitettävä huomiota potilaan kohtaamiseen, diagnoosin asettamiseen ja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Lääketieteen opiskelijat pitävät tärkeänä, että näihin kehittämiskohteisiin puututaan.

– Lääketieteen opiskelijoita yhdistää halu hoitaa potilaansa mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää, että kaikkialla Suomessa lääketieteen peruskoulutus on tasoltaan ja tavoitteiltaan laadukasta ja että se kattaa laajasti lääkärin tärkeimmät taidot, Perälä päättää.

Kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Jopa yli puolet aloituspaikoista todistuksella valittaville
Yli puolet aloituspaikoista varataan koulunpenkiltä tuleville
Valvira muuttaa tulkintaa opintojen kymmenen vuoden kestosta

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.