Ajan­kohtai­sta

Sote tuo lääkäreille isoja työnantajia ja kilpailua

Työmarkkinat mullistuvat. Oman putiikin perustaminen tulee vaikeammaksi.

Miia Soininen
Kuvituskuva 1

Sote-uudistuksen tuoreimmat linjaukset valinnanvapaudesta tarkentavat kuvaa siitä, mitä lääkärien työmarkkinoilla tapahtuu seuraavina vuosina.

Työmarkkinat muuttunevat ratkaisevasti, summaa Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen. Ensinnäkin jokaisen julkisella sektorilla työskentelevän lääkärin työnantaja vaihtuu, kun terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit jäävät historiaan.

Valinnanvapauslinjaukset tarkoittavat, että kaikkein suurin muutos koskee perusterveydenhuollossa työskenteleviä ja heidän palvelussuhteitaan. Jatkossa työskennellään joko maakunnan liikelaitoksen yhtiön, kolmannen sektorin toimijan tai yksityisen yrityksen palveluksessa.

Pärnäsen mukaan tuottajien markkinaosuudet saattavat muuttua niin, että aiempaa harvempi lääkäri on maakunnallisen työnantajan palkkalistoilla.

– Osalla työnantaja vaihtuu muodollisesti, osalla konkreettisesti. Tämä on hyvin iso muutos, joka ei tapahdu vuonna 2019 vaan viiveellä.

Pienet toimijat pyyhkäistään pois

Hallituksen valinnanvapautta koskevat täsmennykset tarkoittavat, että uudistus suosii suuria palveluntuottajia. Heikki Pärnäsen mukaan erityisesti Terveystalon ja Mehiläisen kaltaisia valtakunnallisesti ketjuuntuneita toimijoita.

Aiemmin näytti, että yksittäisille ammatinharjoittajille, omatiimeille ja pienille lääkäriporukoille avautuisi mahdollisuus tuottaa valinnanvapauspalveluita. Nyt tämä ovi käytännössä sulkeutuu.

– Todennäköisyys oman työpaikan rakentamiselle ja putiikin perustamiselle ei ole realismia. Peruslinja tulee olemaan tämä. Tosin eivät Pihlajalinna tai Attendokaan kovin isosta aloittaneet, ja vastaavia mahdollisuuksia on jatkossakin.

Pärnäsen mukaan myönteistä on ainakin se, että perusterveydenhuollossa työskentelevien lääkärien työnkuva säilyy suhteellisen monipuolisena. Omatiimimallia kritisoitiin siitä, että se supistaisi työnkuvaa nykyisestä.

Vähemmän työnantajia, lisää kilpailua

18 maakunnan myötä työnantajien määrä vähenee, mutta samalla palvelujen tuottajakunta monipuolistuu. Kilpailu asiakkaista lisääntyy. Lääkäreille tilanne näkyy myös niin, että kilpailu työvoimasta lisääntyy.

– Tämä on haaste ja mahdollisuus. Julkisella sektorilla on totuttu esimerkiksi pitkiin työsuhteisiin. Työmarkkinat muuttuvat elävämmiksi, sellaisiksi kuin yksityisellä sektorilla normaalisti on, Heikki Pärnänen sanoo.

Pärnäsen mukaan osaavasta työvoimasta tulee kysyntää, ja työnantajat haluavat parhaat tekijät. Oma osaaminen pitää tuoda entistä paremmin esille rekrytoinnissa.

Työsuhteen ehdoissa tulee muutoksia. Maakuntien sopimuksen pohjana lienee kunnallinen Lääkärisopimus. Lääkäriliiton tavoite on, että myös yksityiselle sektorille saadaan oma sopimus.

– Aiemmin pyrittiin rekrytoimaan syrjäseuduille, joilla ei ollut työvoimaa. Asetelma muuttuu nyt siinä, että kilpailu heijastuu myös työsuhteen ehtoihin väestörikkailla alueilla. Siellä on enemmän yksityisiä toimijoita, Pärnänen kertoo.

Tilannekatsaus

Heikki Pärnänen, mikä on tässä vaiheessa sote-uudistuksen suurin kysymysmerkki?

– Monikanavaisen rahoituksen purkaminen tai yksinkertaistaminen.

Mikä on yllättänyt sinut?

Lue myös

– Ratkaisua matkakustannusten korvausten ja avohoidon lääkekulujen siirtämisestä maakuntien vastuulle ei ole tehty. Kaikki osaoptimoinnin kohdat pitäisi pyrkiä hanskaamaan. Siitä ei ole nyt mitään lupauksia.

Keskusteluissa on esitetty, että valinnanvapauslinjaukset olivat joululahja isoille terveysyrityksille. Oliko näin?

– En halua allekirjoittaa sellaista. En usko, että hallitus tekee ratkaisuja siltä pohjalta, että se haluaa jakaa joululahjoja eri tahoille. Toivottavasti se lähtee siitä, että pyritään rakentamaan terveydenhuollon palvelujärjestelmäkokonaisuutta, joka toteuttaa linjatut periaatteet.

– On vaikea toteuttaa kokonaisuutta, jossa kaikki linjaukset toteutuvat. Hallitus painottaa tuotannon integraatiota, ja se on ristiriidassa pk-yritysten ja uusien, innovatiivisten palveluntuottajien suosimisen kanssa.

Kuva: Lääkäriliitto / Rob Orthen

Lue myös:

Hallitukselta linjaukset valinnanvapaudesta sote-palveluissa

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030