• Tuomas Keränen

Vuorovaikutus keskeinen puute lääkärin ammattitaidossa

Pelkkä lääketieteellinen tieto ja kliininen osaaminen eivät riitä, vaan potilaita pitää kuunnella.

Vuorovaikutus keskeinen puute lääkärin ammattitaidossa Kuva 1 / 1

Vuorovaikutusongelmat ja kielitaidon puutteet nousivat esiin keskeisinä lääkärin ammattitaidon puutteen osa-alueina, selviää Valviran ylitarkastaja Satu Räsäsen pro gradu -opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön aineisto pohjautuu Valviran Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lautakunnan päätöksiin vuosilta 2009–2016.

Räsänen tutki, miten Valvira käsitteellistää lääkärin ammattitaidon silloin, kun virasto joutuu rajoittamaan ammattitaidon puutteiden perusteella lääkärin ammattioikeutta tai poistamaan sen. Muut tunnistetut puutteet olivat lääketieteellisessä asiantuntijuudessa, ongelmissa, jotka liittyvät uuden tiedon ja taidon oppimiseen, kulttuuriin liittyvissä ongelmissa ja henkilökohtaisissa ongelmissa.

– Usein kyse oli ongelmien kasaantumisessa, hän kirjoittaa blogissaan.

Räsäsen mukaan lääkärin vuorovaikutustaidoilla on keskeinen merkitys potilasturvallisuudelle ja laadukkaalle hoidolle. Tärkeää osaa näyttelevät kielitaito ja tilannetaju, jotka näkyvät asennoitumisessa potilaisiin, heidän läheisiinsä ja työtovereihin.

– Lääkärin vuorovaikutusongelmat ilmenivät väärin annettuina lupauksina, ylimielisenä asenteena, liiallisina hoitolupauksina ja epäammatillisena käytöksenä, hän kirjoittaa.

Vuorovaikutusopinnot ovat tärkeitä

Lääkärin kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen käsitykseensä potilas-lääkärisuhteesta. Käsitys voi poiketa Suomessa totutusta keskustelevasta suhteesta, jossa potilas on aktiivinen hoitoaan koskevassa päätöksenteossa. Kulttuurisia eroja on myös omaisten informoimisessa, joihin on Räsäsen mukaan kiinnitettävä huomiota osana ammatillista kehittymistä.

Räsänen kirjoittaa myös, että vaikka kielitaidon ongelmat näyttäytyivät yhtenä osana ammattitaidon puutteita, sen esiin nostaminen vähättelisi lääkäreiden vuorovaikutustilanteiden haasteita. Lääkärin työssä vuorovaikutustilanteet ovat usein emotionaalisesti vaikeita, hän summaa.

– Esimerkiksi jokainen potilastyötä tekevä lääkäri joutuu tekemään päätöksiä vasten potilaan tai hänen omaistensa toiveita.

Valvira ei valvo lääkäreiden koulutusta, mutta seuraa sen kehittymistä. Räsänen kirjoittaa, että lääkäreiden peruskoulutukseen kuuluukin nykyään vuorovaikutusopintoja, mutta niihin on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Potilastyöhön siirryttäessä työn vastuu ja nopea päätöksenteko potilastilanteissa haastavat opiskelijan.

Räsäsen mukaan lääkäreiden koulutuksen on kehityttävä koko ajan, koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti.

– Yksi tapa kehittää lääkärin vuorovaikutustaitoja hoitotiimin, potilaan ja hänen läheistensä kanssa ovat simulaatiokoulutukset. Simulaatio on turvallinen paikka opetella haastavia vuorovaikutustilanteita.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Valvira: Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä parannettavaa
Valvira muuttaa tulkintaa opintojen kymmenen vuoden kestosta
Valvira muuttaa linjaustaan opintojen kymmenen vuoden keston tulkinnassa

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.