Kommentti

Tehy vastaa: Terveydenhuollon johtamista ei tule monopolisoida lääkäreille

Luonnollista on, että hoitotyötä johtavat hoitajataustaiset johtajat, kirjoittavat Millariikka Rytkönen ja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Millariikka RytkönenKirsi Sillanpää
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lääkärilehden päätoimittajan Pekka Nykäsen pääkirjoitus 10.12.2021 sisälsi vaatimuksen, että terveydenhuollon johtaminen kuuluu lääkärille.

Nykäsen mukaan toimiva sairaanhoito on välttämätön edellytys perusoikeuksien toteutumiselle. Muun ammattikunnan edustaja kuin lääkäri ei pysty vastaamaan sen laadukkaasta toiminnasta.

Pääkirjoituksen mukaan vastaavan lääkärin asema tulee johtosäännöissä määrittää niin, että hän johtaa hyvinvointialueen terveydenhuoltoa kokonaisuutena.

Tehyn näkemyksen mukaan terveydenhuollon johtamista ei voi monopolisoida lääkäreille.

Nykyäänkin sairaanhoitoalueilla korostuu johtamisosaaminen. Tehtävissä toimii myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita hoitajataustaisia, henkilöitä.

Tätä käytäntöä on tarpeen jatkaa hyvinvointialueilla.

On luonnollista, että lääketieteellistä työtä johtavat lääkäritaustaiset johtajat. Aivan yhtä luonnollista on, että hoitotyötä johtavat hoitajataustaiset johtajat.

Hoitajapulan vallitessa on oleellista, että sote-sektorin suurinta henkilöstöryhmää johtavat hoitotyönjohtajat. He ymmärtävät hoitotyön resurssi- ja osaamistarpeet.

Hoitotyön johtajien panos näkyy myös uusina toimintamalleina. Heidän ansiostaan Suomessa on hoitajavastaanottoja, hoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus ja asiantuntijahoitajia.

Lue myös

Hoitotyön johtajat myös vastaavat, että hoitotyö perustuu tutkittuun tietoon.

Hyvinvointialueilla ei saa syntyä tilannetta, jossa organisaation ylimmästä johdosta puuttuu suurimman henkilöstöryhmän linjajohtaja.

Ilman riittävää määrää hoitotyön johtajia muutoksen toimeenpano vaarantuu. Seurauksena alan veto- ja pitovoima heikkenee entisestään. Sosiaali- ja terveysalalle tulevien on tärkeä tietää, että he voivat edetä vaativimpiin johtotehtäviin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030