Jäsen

Liitto julkisti EU-vaalitavoitteensa

Toiveena on terveellinen ja turvallinen Eurooppa, jossa ihmiset voivat hyvin.

Sari Kosonen
Adobe

Lääkäriliiton EU-vaalitavoitteet pohjautuvat paljolti CPME:n tavoitteisiin. CPME on Euroopan lääkärien pysyvä komitea, joka edustaa kansallisia lääketieteellisiä järjestöjä.

Liitto toivoo, että uudet europarlamentaarikot pyrkisivät taklaamaan terveydenhuollon työvoimakriisin. EU:n alueella on terveydenhuollon työvoimapula. OECD:n arvion mukaan tarvittaisiin noin 1,26 miljoonaa terveydenhuollon ammattilaista lisää. Työvoimapulan ratkaisuna ei tule olla lääkäreiden koulutus- ja laillistamiskriteereiden madaltaminen. Rekrytoitaessa työvoimaa ulkomailta on noudatettava WHO:n eettisen rekrytoinnin periaatteita.

Lääkkeiden saatavuus on turvattava. Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat jo pitkään vaarantaneet potilashoitoa. Häiriöt on poistettava EU-maiden yhteisin toimin.

EU-tason toimin on tuettava kansalaisten terveellisempää elämää. Euroopan unionin toimivalta terveysalalla painottuu sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa kansanterveysperustaista alkoholipolitiikkaa sekä tupakan ja muiden nikotiinituotteiden markkinoinnin ja saatavuuden rajoittamista niin, että erityisesti lapsia ja nuoria voidaan suojella haitallisilta vaikutuksilta. EU tarvitsee myös mielenterveysstrategian, jonka tavoitteena on turvata riittävät palvelut niitä tarvitseville.

Digitaaliseen murrokseen on kiinnitettävä huomiota. Terveysdataa tulee kehittää niin, että se helpottaa potilaiden liikkuvuutta ja terveysalan tutkimusta. Sähköisiä potilaskertomusjärjestelmiä koskevaa sääntelyä on kehitettävä yhdessä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Etänä annettaville terveyspalveluille tarvitaan selkeät EU-tason säännöt.

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten ehkäisy ja hallitseminen edellyttävät tehokkaita toimia. Terveyssektorin on parannettava sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden energiatehokkuutta, vähennettävä kierrätykseen kelpaamattoman jätteen määrää sekä hankittava lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Euroopan unionin kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet joka viides vuosi. Seuraavat EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta. 

Lue lisää: Ainakin kahdeksan lääkäriä ehdolla europarlamenttiin

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030