Jäsen

Työsuhteen ehtojen määräytyminen vuokratyössä

Lääkäriliiton lakimiesneuvonnassa on viime aikoina tullut esille useita tapauksia, joissa on ollut epäselvyyttä työsuhteen ehtojen määräytymisestä vuokratyössä.

Viivi Vidgren
Adobe

Moni lääkäri työskentelee hyvinvointialueella vuokralääkärinä. Vuokratyö eroaa niin sanotusta perinteisestä työsuhteesta.

Vuokratyössä työntekijä solmii työsopimuksen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Työnantaja on henkilöstövuokrausyritys, ja se on vastuussa muun muassa palkanmaksusta. Henkilöstövuokrausyrityksellä on sopimus käyttäjäyrityksen, esimerkiksi hyvinvointialueen, kanssa. Työntekijä tekee työnsä käyttäjäyrityksessä, joka puolestaan on vastuussa muun muassa työnjohdosta ja valvonnasta sekä päävastuussa työturvallisuudesta, mutta jonka kanssa työntekijällä ei ole työsopimussuhdetta.

Työsopimuslain 9 §:ssä säädetään vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavista vähimmäistyöehdoista seuraavaa: jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä käyttäjäyritykseen työhön eikä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole sidottu työehtosopimukseen eikä velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta, vuokratun työntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset. Pykälä tarkoittaa käytännössä hyvinvointialueella vuokratyöntekijänä työskentelevän lääkärin kannalta sitä, että jos henkilöstövuokrausyritys ei ole sidottu työehtosopimukseen eikä ole velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, määräytyvät työsuhteen ehdot hyvinvointialuetta velvoittavan Lääkärisopimuksen ja sitä täydentävän Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) mukaan.

Vuokratyösopimuksissa on saatettu sopia, että työsuhteessa ei sovelleta työehtosopimusta, lomarahaa ei makseta, tai että sairausajan palkka määräytyy lain mukaan. Tällaiset ehdot ovat pätemättömiä silloin, kun henkilöstövuokrausyritystä sitovan työehtosopimuksen asemesta sovelletaan lain mukaan hyvinvointialuetta sitovaa työehtosopimusta. Tällaisessa tilanteessa työsopimuksella ei voida sopia työntekijän edun vastaisesti. Työsopimuksella voidaan toki sopia työntekijälle lakia ja työehtosopimusta edullisemmista ehdoista, koska työlainsäädäntö määrittelee työntekijän vähimmäisturvan.

Sillä, määräytyvätkö työsuhteen ehdot lain, työehtosopimuksen vai työsopimuksen mukaan on merkitystä erityisesti vuosiloman, sairausajan palkan, perhevapaiden palkallisuuden ja säännöllisen työajan ylittävän työn korvaamisen kannalta. Lääkärisopimuksessa ja HYVTES:ssa ja työehtosopimuksissa yleisesti ottaen on nimittäin sovittu työntekijälle laissa säädettyjä ehtoja huomattavasti paremmista ehdoista.

Lääkäriliitto auttaa jäseniään mm. työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Suosittelemme, että olet yhteydessä liiton lakimiesneuvontaan ennen sopimuksen allekirjoittamista varsinkin, jos työsopimuksen ehdot mietityttävät.

Lakimiesneuvonnan yhteystiedot: puh. 09 393 091 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14; sähköposti: lakimiehet@laakariliitto.fi 

Kirjoittaja on Lääkäriliiton lakimies

Lue lisää: Vuokratyö sopii kiirevastaanotosta pitävälle

Kirjoittaja

Viivi Vidgren

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030