Jäsen

Työturvallisuuslakiin tulee muutoksia

Tarve yksilöllisiin työsuojelutoimenpiteisiin huomioidaan entistä paremmin.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Työturvallisuuslakiin tulee muutoksia, joilla tarkennetaan työnantajan velvoitteita työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista.

– Lakimuutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia pysyä pidempään työkykyisenä, kertoo Lääkäriliiton lakimies Tuomas Tuokko.

– Aiemminkin on ollut voimassa työnantajan huolellisuusvelvoite. Nyt sitä täsmennetään, Tuokko toteaa.

Pelkät rutiinitoimet eivät riitä

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskee työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi lakiin lisätään nyt ikääntyminen.

Työnantajan tulee ottaa huomioon työn fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi psykososiaaliset tekijät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työajoista johtuvat haittatekijät, liiallinen työmäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet ja toimimaton yhteistyö.

– Pelkät yleiset, rutiininomaiset työsuojelutoimenpiteet eivät aina riitä. Työnantajan tulee tarkkailla aktiivisesti työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä ja tehdä tarvittaessa työkykyä tukevia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, Tuokko kertoo.

Sellaisia voivat olla esimerkiksi työtehtävien tai työajan mukauttaminen tai työskentelytilaan liittyvät järjestelyt. Lisäksi työntekijän perehdytyksessä tulee ottaa huomioon perehdytettävän henkilökohtaiset ominaisuudet.

Lue myös

Kuormitutko työssä liikaa?

Jos olet haitallisesti kuormittunut, ilmoita asiasta lähiesimiehelle. Kuvaile, mitkä tekijät aiheuttavat ongelmia, ja pyydä esimiestä puuttumaan tilanteeseen. Esimiehen tehtävä on selvittää tilanteeseen johtaneita syitä ja etsiä niihin ratkaisut.

– Työntekijä, esimies ja mahdollisesti myös henkilöstöhallinto voivat miettiä yhdessä ratkaisuja, kuten työnkuvan muutoksia. Jos se ei johda mihinkään, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun, Tuokko suosittelee.

Jos ratkaisua ei sittenkään synny, ja terveys alkaa vaarantua, voit kääntyä työsuojeluviranomaisten puoleen. He voivat tarvittaessa tehdä työpaikkaselvityksiä, ja heiltä voi saada konsultaatioapua.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030