Koulutuksia 1-2/2024

Maksuton koulutus sukupuolen moninaisuudesta ja sen kohtaamisesta terveydenhuollon ammattilaisille

1.1. - 30.11.2024, Koulutus voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai etänä (esim. Teams)

Paikka
Koulutus voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai etänä (esim. Teams)
,
Järjestäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kohderyhmä
- Ensisijaisesti opiskeluhuollon ammattilaiset ja näihin ammatteihin opiskelevat - Myös muut lapsia ja nuoria kohtaavat perusterveydenhuollon ammattilaiset
Lisätietoja
Aino Jehkoi, erikoissuunnittelija, hankkeen projektipäällikkö, puh. 029 524 8345, s-posti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Ilmoittautuminen
30.11.2024 mennessä.
https://link.webropol.com/s/moninaisuuskoulutukset
Ohjelma

Opiskeluhuollon ammattilainen: tilaa työyhteisöllesi maksuton koulutus sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja sukupuoltaan pohtivien nuorten kohtaamiseen!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke toteuttaa vuoden 2024 aikana maksuttomia koulutuksia sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ja sukupuoltaan pohtivista nuorista sekä heidän kohtaamisestaan. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti opiskeluhuollon ammattilaisille ja näihin ammatteihin opiskeleville. Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etänä.

Koulutus tarjoaa valmiuksia sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja sukupuoltaan pohtivien nuorten sensitiiviseen kohtaamiseen ja tukemiseen voimavarakeskeisesti. Sukupuolta ja sen moninaisuutta käsitellään ajantasaisen ja tutkitun tiedon valossa. Koulutuksessa tehdään katsaus sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointiin Suomessa Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella sekä tarkastellaan heidän terveyteensä liittyviä erityispiirteitä ja -tarpeita.

Koulutuksen tavoitteena on, että ammattilainen:

- tuntee sukupuolen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveyteen liittyviä erityispiirteitä ja -tarpeita

- osaa kohdata sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret sensitiivisesti ja tukea heitä voimavaralähtöisesti

- saa valmiuksia kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa inklusiivisemmaksi

Kohderyhmä:

- Ensisijaisesti opiskeluhuollon ammattilaiset ja näihin ammatteihin opiskelevat

- Myös muut nuoria kohtaavat perusterveydenhuollon ammattilaiset

Toteutus:

- Koulutuksen vuodelle 2024 voi tilata oheisella lomakeella.

- Koulutus voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai etänä (esim. Teams).

- Koulutus räätälöidään organisaatiokohtaisesti. Koulutuksen kesto ja tarkempi sisällöllinen fokus voidaan sopia yhdessä. Suositus on, että tilattava koulutus on minimissään yhden (1) tunnin kestoinen. Koulutus on mahdollista myös tilata esimerkiksi koko päiväksi tai useammaksi lyhyemmän koulutuksen sarjaksi, riippuen tilaajaosapuolen tarpeesta ja aikataulusta.

- Minimikestoinen (1 h) koulutus toimii enemmän johdatuksena aiheeseen, kun taas pidempikestoisessa koulutuksessa voidaan syventää osaamista eri painopisteissä.

Koulutuksen järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke. Koulutuksen sisällöt on laadittu yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelua ovat tukeneet myös nuoret kokemusasiantuntijat sekä sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä.

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke toteutetaan vuosina 2023-2024 osana sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman kansallisen Mielenterveysstrategian ja Itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa. Hanke kuuluu strategian osakokonaisuuteen Mielenterveyden edistäminen ja itsemurhien ehkäisy haavoittuvissa ryhmissä. thl.fi/mielenterveysstrategia

 

 

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030