Koulutuksia 3-4/2024

Psykoterapeuttikoulutus 2024–2027 Kognitiivis-integratiivisten terapioiden opinto-ohjelma

1.9.2024 - 31.12.2027, Helsinki, Helsingin yliopisto

Paikka
Helsingin yliopisto
, Helsinki
Järjestäjä
Helsingin yliopisto, Integrum-instituutti
Kohderyhmä
koulutukseen voivat hakea lääkärit ja psykologit sekä erityisehdoin muut terveydenhoidon ammattihenkilöt
Hinta
erillisessä esitteessä
Lisätietoja
Koulutussihteeri Kirsi Salopää, s-posti: integrum@netti.fi tai puh. 02-2516 596
Ilmoittautuminen
19.2.2024 mennessä.
koulutussihteeri Kirsi Salopää, s-posti: integrum@netti.fi
Ohjelma

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapioiden koulutusohjelma on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja Valviran vahvistaman psykoterapeutin ammattinimikkeen.
Ohjelmaan on osallistunut yleislääkäreitä ja eri alojen erikoislääkäreitä.

Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, joiden tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on runsaasti tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä. Kognitiivinen psykoterapia mainitaan useiden mielenterveyden häiriöiden hoitovaihtoehtona Käypä hoito -suosituksissa.

Kognitiivisen terapian uusimmille sovelluksille on ominaista, että ne hyödyntävät useita hoidollisia elementtejä, kuten tunnesuuntautuneita ja kokemuksellisia työtapoja, kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien käsittelyä, käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen välineenä. Kognitiivis-integratiivista terapiaa voi soveltaa yksilö- ja ryhmämuodossa sekä pariterapiana, sekä ajallisesti rajattuina hoitointervalleina että pitkäjänteisenä kuntoutusterapiana.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030