Apurahoja 25-31/2024

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön apurahat vuodelle 2025

31.8.2024,

Lisätietoja
Päivi Klemola, puh. 045 874 2220, s-posti: paivi.klemola@ylpposaatio.fi
Haku päättyy
31.8.2024 mennessä.
Ohjelma

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön apurahat vuodelle 2025 ovat haettavina 1.–31.8.2024 säätiön nettisivuilla. Apurahat on tarkoitettu lastenneurologian tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan ensisijaisesti väitöskirjatutkijan tai toissijaisesti post-doc-tutkijan päätoimiseen työskentelyyn kotimaassa tai ulkomailla. Apuraha on käytettävä pääsääntöisesti v. 2025 ja viimeistään v. 2026. 

Väitöskirjatutkijan on itse haettava apurahaa ja hakemukseen on liitettävä mukaan työnohjaajan lausunto. Apurahaa voidaan myöntää väitöskirjaprojektiin enintään 3 kertaa. 

Apurahan saajan on itse huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvasta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee Suomessa asuvia apurahan saajia, joille on myönnetty vähintään 4 kuukauden yhtäjaksoinen tutkimusapuraha, jonka suuruus vastaa vuotuiseksi työtuloksi muutettuna vähintään maatalousyrittäjien eläkelain alarajan suuruutta.

Anomusten tulee olla 31.8.2024 klo 24 mennessä sähköisessä apurahajärjestelmässä, joka on säätiön kotisivuilla www.ylpposaatio.fi.

Ilman hakuaikaa on haettavissa post doc -tutkijoiden vierailuapurahoja, jotka on tarkoitettu 1 viikon – 6 kuukautta kestäviin, lastenneurologisen tieteellisen tutkimuksen kannalta erittäin tärkeiksi arvioituihin ja hyvin perusteltuihin matkoihin ulkomaisiin alan keskuksiin (esim. perehtyminen erityismenetelmiin tai -tutkimuksiin tai meneillään olevan tutkimushankkeen vaatima yhteistyö).

Nämä apurahat anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, haku on jatkuva ja se tehdään sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus, kohde, kesto, kustannukset sekä pidempiaikaisen oleskelun kyseessä ollessa vastaanottavan laitoksen kirjallinen suostumus.

Tiedustelut: Päivi Klemola, p. 045 874 2220, paivi.klemola@ylpposaatio.fi

Tiedustelut: Jarkko Kirjavainen, p. 044 717 9874, jarkko.kirjavainen@pshyvinvointialue.fi

 

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030