Lehti 19: Liitto toi­mii 19/2018 vsk 73 s. 1234 - 1235

Valviran tulkinta ikikandisäännöstä aiheuttaa ongelmia

Voivatko aiemmin suoritetut kielikurssit tai ­valinnaisopinnot estää pääsyn kesätöihin ­lääkäriksi? Joillekin opiskelijoille uhkaa käydä niin. Liiton mielestä tilanne on kohtuuton.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan lääketieteen opiskelija ei voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä, mikäli opintojen alkamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Asetuksen tarkoituksena on ollut estää työelämässä roikkuminen valmistumisen kustannuksella ja parantaa potilasturvallisuutta.

Nyt tämä ns. ikikandisäännön tulkinta on aiheuttamassa ongelmia. Valvira on evännyt tilapäisiä lääkärioikeuksia opiskelijoilta, joiden lääketieteen opinnot ovat edenneet tavoiteaikataulussa, mutta joiden opintoihin on luettu hyväksi aiemmin suoritettuja kursseja. Kyse voi olla esimerkiksi ruotsin kielen kurssista, joka on suoritettu osana aiempia opintoja toisessa tiedekunnassa.

Jo sovitut kesätyöpaikat vaarassa

– Valvira on tulkinnut asetusta niin, että kymmenen vuoden aikarajan laskeminen alkaa ensimmäisestä opintoihin hyväksiluetusta kurssista. Lääkäriliiton ja Medisiinariliiton mielestä laskeminen pitäisi aloittaa lääketieteen opintojen alkamisesta, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro kertoo.

– Valviran tulkinnan takia jotkut neljännen ja viiden vuosikurssin opiskelijat eivät ole pääsemässä kesätöihin lääkäriksi, vaikka he ovat jo sopineet työpaikasta. Tämä on hankala tilanne sekä opiskelijoille että työnantajille.

Lääkäriliiton juristeille on tullut useita yhteydenottoja asiasta. Heidän mielestään perustelu potilasturvallisuuden vaarantumisesta ei ole kestävä. Tulkinnan mukaan opiskelijat eivät voisi kerätä arvokasta kesätyökokemusta potilastyöstä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Kuitenkin opiskelijat voivat samojen kirjausten perusteella valmistua, ja tämän jälkeen työskennellä itsenäisesti laillistettuna lääkärinä.

– Tilanne on vähän absurdi. Valviran tekemä tulkinta ei mielestämme ole asetuksen hengen mukainen. Kyseessähän ei ole lääketieteen opintojen pitkittäminen, eikä potilasturvallisuus ole vaarassa, Lääkäriliiton lakimies Mari Rusila toteaa.

– Meille on tullut yhteydenottoja myös ulkomailla lääketiedettä opiskelevilta suomalaisilta, jotka ovat huolissaan siitä, etteivät säännön tulkinnan takia pääsekään kesätöihin kotimaahan. Heille kesätyö lääkärinä on tärkeää myös Suomen terveydenhuoltojärjestelmään integroitumisen takia. Lisäksi ilman kesätöistä saatavaa palkkaa heille voi olla vaikea saada lukukausimaksut kasaan ja jatkaa opintoja, Rusila jatkaa.

Tilanne on tullut opiskelijoille yllätyksenä

Opiskelijat kokevat, että Valvira ei ole tiedottanut säännön tulkinnasta riittävällä tavalla, joten tilanne on tullut heille yllätyksenä. Aiempina vuosina vastaavaa ongelmaa ei ole ilmennyt.

– Jotkut opiskelijat ovat tulkinnasta kuultuaan alkaneet suorittaa uudelleen jo kertaalleen opintojen osaksi hyväksyttyjä kursseja, jotta saavat niistä tuoreen kirjauksen. Tämäkään ei aina varmuudella auta, koska jotkin tiedekunnat kuitenkin lukevat vanhat opinnot mukaan kirjauksiin, Heistaro harmittelee.

Medisiinariliitto on lähettänyt Valviralle kannanoton, jossa se tuo epäkohdat esiin. Kyse on myös opiskelijoiden asettamisesta eriarvoiseen asemaan, koska opintojen kirjaamiskäytännöt vaihtelevat eri tiedekunnissa.

Lue myös

Liitto pyrkii saamaan ongelmaan ratkaisun

Lääkäriliiton mielestä Valviran kymmenen vuoden säännön tulkinnasta on aiheutunut kohtuutonta hankaluutta opiskelijoille. Hallinto-oikeuteen on edennyt yksi tapaus.

– Lääkäriliitto on tavannut Valviran johtoa ja keskustellut asiasta. Valvira ei ilmeisesti kuitenkaan aio muuttaa kantaansa ennen oikeuden päätöstä, Heistaro kertoo.

– Olemme keskustelleet myös lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa ja esittäneet, että tiedekunnat tarkistaisivat rekisteristä hyväksiluettujen opintosuoritusten kirjauksia niin, että ongelma saataisiin korjatuksi siellä. Valmisteilla on myös Lääkäriliiton kannanotto Valviralle. Lisäksi olemme olleet yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön asetustekstin täsmentämisen tarpeesta.

– Teemme koko ajan työtä tilanteen helpottamiseksi. Toivomme, että ongelmaan saadaan ratkaisu nopeasti niin että kandien kesätyöt eivät sääntötulkinnan takia esty. Uusia aiempien opintojen hyväksilukemisia kannattaa välttää, kunnes tilanne selkiytyy, Heistaro sanoo.

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Sami Heistaro, sami.heistaro@laakariliitto.fi

lakimies Mari Rusila, mari.rusila@laakariliitto.fi

lakimies Konstantin Laakkonen, konstantin.laakkonen@laakariliitto.fi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030