Haluatko vaikuttaa työoloihisi?

Yksittäisen lääkärin on melko mahdotonta vaikuttaa yhteiskunnan asettamiin raameihin.

Haluatko vaikuttaa työoloihisi? Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Valtuuskunnan vaalit (21.9.25.10.) ovat jälleen käsillä. Vaaleissa valitaan 60 valtuutettua kaudelle 20132015. Vaaleissa on ensimmäistä kertaa mahdollisuus valita, äänestääkö sähköisesti vai postitse.

Viime vaaleissa emme ole yltäneet 2000-luvun alun aktiivisuuteen. Ovatko lääkärien asiat niin hyvin, että äänestämisellä tai Lääkäriliiton hallituksen tai valtuuskunnan kokoonpanolla ei nähdä olevan merkitystä?

Paikallisesti ja suoraan työnantajan kanssa voidaan sopia joistakin palvelussuhteeseen ja työoloihin liittyvistä asioista. Raamit lääkärien toiminnalle tulevat kuitenkin ulkopuolelta, muiden muassa virkaehtosopimuksista ja lainsäädännön velvoitteista. Lääkärinä toimiminen on paljon keskimääräistä ammattitoimintaa säädellympää. Yksittäisen lääkärin on melko mahdotonta vaikuttaa yhteiskunnan asettamiin raameihin, eikä kukaan voi hallita yhteiskunnan muutoksia yksin.

Paras asiantuntemus lääkärien asioista on lääkäreillä. Lääkäriliitto on arvioitu Suomen vaikutusvaltaisimmaksi ammattijärjestöksi. Tämä mielikuva ei ole syntynyt vahingossa vaan seurauksena pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä. Kaikki toiminta ei kuitenkaan näy ulospäin, kuten joskus toivotaan. Usein on tehokkainta vaikuttaa keskustellen suoraan valmistelijoiden ja päättäjien kanssa valmisteluvaiheessa ennen kuin asioista päätetään. Julkisuus ei yleensä edesauta myöskään ongelmien tai ristiriitojen ratkomista. Isot pyörät eivät muuta suuntaansa nopeasti, vaan vaativat usein vuosien työn.

Lääkäriliitto tarvitsee toiminnassaan kiinteää yhteyttä käytännön työtä tekeviin lääkäreihin. Jokaisen lääkärin näkemys on tärkeä, ja äänestäminen on tapa tuoda kantansa esiin.

Valtuuskunnan kokoonpano ei ole yhdentekevä seikka, vaan vaikuttaa siihen, mitä asioita pidetään tärkeinä ja mihin suuntaan niitä ajetaan. Monet linjaukset vaikuttavat konkreettisesti lääkärin työhön ja sen sisältöön vuosikymmeniä eteenpäin.

Koska lääkärien työnkuva, työolosuhteet ja toimintasektorit vaihtelevat, päätösten vaikutukset voivat olla erilaisia eri kollegoille. Jotta Lääkäriliitolla on edellytykset tehdä hyviä päätöksiä, pitää valtuuskunnan edustaa mahdollisimman hyvin koko lääkärikuntaa. Valtuuskuntaan tarvitaan taustaltaan erilaisia lääkäreitä, jotta koko ammattikunnan ääni tulee kuulluksi. Tämä on mahdollista vain ehdolle asettuneiden kollegojen ja äänestäjien aktiivisuuden avulla.

Terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Vastassa on suuria kysymyksiä. Siirrytäänkö julkisella sektorilla suoritepalkkaukseen vai kenties ammatinharjoittajamalliin? Montako työnantajaa Suomen terveydenhuollossa on tulevaisuudessa? Kuka johtaa lääkärin työtä? Miten voin vaikuttaa työtahtiini tai työnkuvaani? Miten lääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen käy säästöpaineiden ja rakennemuutosten jaloissa? Mikä on ammattiryhmien välinen työnjako? Entä onko lääkäreillä tulevaisuudessa mahdollisuutta pitää sivutoimista vastaanottoa?

Lista ei pääty tähän mutta kuvaa Lääkäriliiton toiminnan ydintä. Nämä ovat kysymyksiä, joihin kukaan ei kuvittelekaan vastaavansa yksin. Mukaan tarvitaan asiantuntemusta kaikilta sektoreilta ja eri toimialoilla työskenteleviltä lääkäreiltä.

Raija Niemelä

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja

Pääkirjoitus Lääkärilehdestä 37/2012 (14.9.2012).