Terveydenhuolto

Acutan prosessiuudistus sai akuuttilääkärit jäämään Taysiin

Uudistuksen tavoitteena oli sujuvoittaa Acutan potilasprosesseja, tehostaa toimintaa sekä parantaa henkilöstötyytyväisyyttä.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Ennen prosessiuudistusta Acutassa oli vakituisessa virkasuhteessa vain kuusi erikoislääkäriä, joista viisi oli akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä. Vuosi prosessiuudistuksen jälkeen Acutassa työskenteli 15 erikoislääkäriä, joista kymmenen oli akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä. 

Vuoden aikana valmistuneista erikoislääkäreistä viisi jäi työskentelemään Acutaan. Lähes kaikki tällä hetkellä Acutassa akuuttilääketieteeseen erikoistuvista lääkäreistä ovat ilmoittaneet halukkuudestaan jatkaa töitä Acutassa myös valmistumisen jälkeen.

– Halusimme kehittää Acutasta erinomaista hoitoa tarjoavan päivystyspisteen, jossa työskentely on sujuvaa ja johtaminen selkeää, Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo kertoo tiedotteessa.

– Samalla tarkoituksena oli muodostaa akuuttilääkäreiden työnkuvasta mielekäs ja tarjota heille riittävästi haasteita. Akuuttilääketiede on aiemmin jäänyt täällä yliopistosairaalassa muiden erikoisalojen varjoon, päivystyksen vastuualuejohtaja Mikko Franssila sanoo.

Hänen mukaansa moni Acutaan erikoistumaan tulevista ei vielä tullessaan tiedä, mihin haluaisi työllistyä valmistumisen jälkeen. Erikoistumisajan kokemuksilla on suuri merkitys tässä päätöksessä. Tehty kehittämistyö näkyy positiivisina tuloksina myös koulutuspaikka-arvioinneissa.

Lääkärijohtajien vaihtuvuus oli suurta

Ennen 2020-luvun alkua Taysissa akuuttilääketieteeseen erikoistuneet lääkärit eivät pääsääntöisesti jääneet valmistumisensa jälkeen työskentelemään Taysiin. Heidän rekrytointinsa oli haastavaa. 

Keskeisenä syynä tähän oli akuuttilääkäreiden silloinen kapea työnkuva yhteispäivystyksen erikoisalapäivystäjien rinnalla. Myös esihenkilöstön sitouttamisessa oli haasteita, ja lääkärijohtajien vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta.

Lue myös

Ongelmaan lähdettiin vuonna 2021 vastaamaan hankkeella, jonka tarkoituksena oli vahvistaa potilaan hoitoprosessin mukaista johtamista sekä helpottaa akuuttilääkäreiden rekrytointia. Tavoitteena oli sujuvoittaa Acutan potilasprosesseja, tehostaa toimintaa sekä parantaa henkilöstötyytyväisyyttä.

– Toiveenamme on, että toiminnan vakiinnuttua muutoksen vaikutukset aletaan huomata myös Acutan ulkopuolella. Potilaat hyötyvät siitä, että heidät on tutkittu ja hoidettu päivystyksessä monipuolisesti, Franssila toteaa.

Lääkärien pysyvyys näkyy toiminnan kehittämisessä

Koska pula lääkäreistä oli hankala, uudistus oli laitettava ripeästi käytäntöön koronaviruspandemiasta huolimatta.

Tulokset ovat osoittaneet toimintamallin toimivuuden, vaikka ajankohta oli haastava

Franssila muistuttaa, että lääkärihenkilöstön pysyvyys näkyy toiminnan kehittämisessä ja vaikuttaa myönteisesti myös muiden ammattiryhmien toimintaan.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030