Terveydenhuolto

Ammattilaisista Kelan Laku-perhekuntoutus riittävän pitkäkestoista

Kuntoutusmuodon joustavuutta pitäisi kuitenkin lisätä.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Neuropsykiatrisen kuntoutuksen kanssa tekemisissä olevat ammattilaiset kokevat Kelan Laku-perhekuntoutuksen riittävän pitkäkestoiseksi ja koko perhettä huomioivaksi, kertoo Kela.

Kuntoutusmuodon joustavuutta pitäisi kuitenkin lisätä niin, että kuntoutusta voisi räätälöidä vielä paremmin eri perheille sopivaksi. Eri toimijoiden yhteistyötä pitäisi kehittää. Toisaalta ammattilaiset toivovat myös selkeämpää reunaehtojen kuvausta tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi

Tutkimuksessa arvioitiin ammattilaisten kokemuksia Kelan harkinnanvaraisesta Laku-perhekuntoutuksesta. Se on tarkoitettu 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on diagnosoitu jokin toimintakykyä heikentävä kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.

Lue myös

Enemmän matalan kynnyksen peruspalveluita

Kuntoutuksen tavoitteena on tarjota lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa sekä konkreettisia keinoja arjen sujumiseen. Erityisesti tulisi ottaa huomioon myös muut perheenjäsenet ja lähiaikuiset kuten varhaiskasvatuksen tai koulun toimijat kuntoutuksen yhteistoimijoina.

Ammattilaiset ovat huolissaan siitä, etteivät lapset ja nuoret eivät aina saa riittävän nopeasti apua. Varhaiseen tukeen tarvitaankin ammattilaisten mukaan enemmän matalan kynnyksen peruspalveluita hyvinvointialueilla.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030