Terveydenhuolto

Henkilöstön saatavuus parani Husissa

Potilaiden määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi.

Tiiamari Pennanen
Paula Järvinen / Hus
Meilahden sairaala-alue Helsingissä.

Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus paranivat Husissa viime vuonna. Eniten kasvoi hoitohenkilöstön määrä.

Vuosikertomuksen mukaan vuonna 2023 Husissa työskenteli yhteensä noin 27 400 ihmistä.

Heistä lääkäreitä oli noin 3 500. Lääkäreiden määrä kasvoi vuoden aikana 46:lla.

Yhteensä henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 700:lla.

Hus kertoo, että muun muassa rekrytointia vahvistettiin. Lisäksi hyvän henkilöstökokemuksen edistäminen oli vuoden tärkeimpiä tavoitteita.

Husissa otettiin viime vuonna käyttöön jälkipurkutoiminta. Se tarkoittaa henkisesti kuormittavan tai vaativan kokemuksen välitöntä purkamista.

Vuoden aikana järjestettiin henkilöstölle 350 tällaista tilaisuutta.

Poissaolot vähenivät

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät yli kolme päivää henkilöä kohti.

Suurin yksittäinen sairauspoissaoloja aiheuttava diagnoosiryhmä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Toiseksi eniten poissaoloja aiheutui mielenterveydellisistä syistä.

Potilaiden määrä Husissa sen sijaan kasvoi. Vuonna 2023 hoidettiin yhteensä lähes 700 000 potilasta erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksissä.

Erikoissairaanhoidon potilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta yli kolme prosenttia. 

Lue lisää: Hus suunnittelee päivystysten keskittämistä

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030