Terveydenhuolto

Hoidon jatkuvuutta voi parantaa nykyresursseilla

Matemaattinen mallinnus terveyskeskuksesta valottaa, miten.

Tiiamari Pennanen
Adobe

Nykyisillä resursseilla voitaisiin parantaa hoidon jatkuvuutta perusterveydenhuollossa merkittävästi – ilman että vastaanottoaikojen määrää tai lääkärin työkuormaa kasvatettaisiin.  

Tämä selviää matemaattisesta mallinnuksesta, jonka on tehnyt väitöskirjatutkija, yleislääketieteeseen erikoistuva Waltteri Tuompo

Tuompo esitteli alustavia tuloksia Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämässä webinaarissa torstaina. Tapahtuma käsitteli perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan saatavuuden, jatkuvuuden ja laadun kehittämistä.  

Tutkimuksessa mallinnettiin 10 000 asukkaan terveyskeskus, jossa työskentelee yhdeksän lääkäriä erilaisilla työajoilla.  

Hoidon jatkuvuutta, eli terveyskeskuksen COCI-indeksiä, tarkasteltiin eri skenaarioissa kahden vuoden malllinnusajalla. Selvästi paras arvo saatiin jakamalla väestö omalääkäreille, eli potilaat ohjattiin aina tietylle lääkärille. 

Hoidon jatkuvuus siis lisääntyi terveyskeskuksessa ilman, että työvoimaa tai vastaanottoaikoja olisi lisätty. Järjestelyn seurauksena lääkäri pystyi samalla työajalla hoitamaan huomattavasti suuremman osan väestöstä. 

 – Mallintamisen ja potilas-lääkärisuhteen vahvan tieteellisen näytön perusteella ei ole perusteita jättää potilaiden nimeämistä omalääkäreille tekemättä, sanoo Tuompo.

COCI-indeksi perusterveydenhuollossa on Suomessa tällä hetkellä alhainen (0,28), ja suunta on laskeva.  

Lue lisää: Miksi tuemme omalääkärimallia?

Kolmasosa työajasta vastaanottoihin 

Mallinnuksella tarkasteltiin myös, miten erilaiset muutokset vaikuttavat siihen, miten paljon vastaanottoaikoja terveyskeskus pystyy tuottamaan.  

Kaikkien lääkäreiden työajasta noin kolmasosa käytettiin vastaanottotoimintaan. Vastaanottoaikoja pystyttiin tarjoamaan vuodessa noin 4 600. 

Jo yhden lääkärityövuoden lisääminen lisäisi tarjolla olevia vastaanottoaikoja kolmasosalla.  

Sen sijaan lakisääteisten neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastusten vähentämisen merkitys ei ollut merkittävän suuri. 

Tuloksia ei ole vielä julkaistu, vaan tutkimusryhmä on lähettämässä käsikirjoitusta arvioitavaksi lähiaikoina. 

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030