Terveydenhuolto

Itä-Suomessa valmistellaan entistä laajempaa yhteistyötä

Uusi sopimus koskee kaikkia hyvinvointialueiden palvelujen toimialoja.

Tiiamari Pennanen
Riikka Myöhänen
Kuopion pääterveysasema Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Itä-Suomen yhteistyöalueen suunnitelmat tiiviimmästä ja laajemmasta yhteistyöstä ovat valmistumassa. Uusi YTA-sopimus koskee kaikkia hyvinvointialueiden palvelujen toimialoja, ei vain vaativimpia erikoissairaanhoidon palveluja kuten ennen.

Sopimuksessa ovat mukana laajasti myös perusterveydenhuolto, lasten ja perheiden sekä ikäihmisten palvelut, muut sosiaalipalvelut, pelastustoimi sekä tukipalvelut. 

Yhteistyötä aiotaan tehostaa myös muun muassa tutkimuksessa, koulutuksessa, tietojärjestelmissä sekä itäisen alueen varautumisessa.

Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet sekä Kuopion yliopistollinen sairaala.

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa toimiva työnjako, hallita kustannuksia sekä tehostaa toimintaa. Kaikilla neljällä alueella on haasteina mittavat alijäämät ja henkilöstöpula.

Lue lisää: Suomen vanhin teho täyttää 60 vuotta

Itä-Suomen yhteistyöalueelle perustetaan työryhmä, joka ohjaa ja vahvistaa tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa. Yhteistyöalueen tutkimustoimintaa laajennetaan niin, että se kattaa koko sote-palvelujen toimintakentän.

Myös yhteistyötä hyvinvointialueiden ja koulutusorganisaatioiden välillä tiivistetään liittyen muun muassa jatkuvaan oppimiseen, sekä akateemiseen jatkokoulutukseen. Näin pyritään varmistamaan, että koulutettuja asiantuntijoita riittää kaikilla aloilla.

– Esimerkiksi erikoislääkärien puute aiheuttaa helposti pullonkaulan palvelujen saatavuuteen. Tämän vuoksi on koulutusta kehitettävä tulevien vuosien tarpeiden mukaisesti, sanoo Pohjois-Savon aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen tiedotteessa.

Sopimusta esiteltiin aluehallituksille 9. helmikuuta. Siitä päätetään kevään aikana.

Yhteistyöstä sopiminen hyvinvointialueiden välillä on osa sote-uudistusta, ja sitä ohjaa järjestämislaki. Sote-uudistuksessa Suomeen perustettiin viisi yhteistyöaluetta, joista jokaiseen kuuluu yksi yliopistollinen sairaala.

Lue lisää: Miten sote-uudistus onnistui?

Yhteistyöalueen jäsenet solmivat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan muun muassa työnjaosta. Sopimuksen toteuttamista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030