Terveydenhuolto

Järjestöt: Sote-alan työntekijöiden vaalikelpoisuus hyvinvointialueilla palautettava

Yhteisen kannanoton mukaan nykytilanne on täysin suhteeton.

Tiiamari Pennanen
Johanna Nykopp

Lääkäriliitto, Tehy, Super ja Talentia vaativat yhteisessä kannanotossa, että kelpoisuus asettua ehdolle aluehallitusten vaaliin on palautettava niille hyvinvointialueiden palveluksessa oleville terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka eivät työskentele johtotehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöjen mukaan kaikkien hyvinvointialueen palveluksessa olevien työntekijöiden rajaaminen aluehallituksen ulkopuolelle on täysin suhteetonta, eikä ole ollut lainsäätäjän tarkoitus sote-uudistusta säädettäessä.

Nykytilanteessa yli 200 000 suomalaisella ei ole oikeutta osallistua palvelujaan koskevaan päätöksentekoon.

– Hyvinvointialueet ovat hallituksen leikkausten vuoksi suurten säästöjen edessä. Näiden raskaiden toimenpiteiden läpivienti ilman, että koko järjestelmä romahtaa, edellyttää päätöksentekijöiltä syvällistä ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon arjesta. Henkilöstön sivuuttaminen päätöksenteosta pahentaa jo nyt vaikeaa tilannetta, järjestöt toteavat tiedotteessa.

Kannanotossa nostetaan myös esiin alueita vaivaava henkilöstöpula.

– Hyvinvointialueiden kyvyssä houkutella osaavaa henkilökuntaa on selkeitä puutteita, joiden korjaaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä päivittäisen työn arjesta ja käytännöistä. Ratkaisuja henkilöstöongelmiin kannattaisi lähestyä pikemminkin tiivistämällä johdon ja henkilöstön yhteistyötä kuin luomalla rakenteita, joissa henkilöstön osallisuus päätöksentekoon erityisesti kielletään. 

Kannanotto luovutettiin kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle valtioneuvoston linnassa torstaina 25. huhtikuuta.

Lue lisää: "L ääkärien tulee päästä alue hallituksiin "

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030