Terveydenhuolto

Kela: ADHD-lääkkeiden käyttö ja korvaukset voimakkaassa kasvussa

Kela on julkaissut tietoja viime vuonna maksamistaan lääkekorvauksista.

Anne Seppänen
Adobe

ADHD-lääkkeiden käyttö ja korvaukset ovat voimakkaassa kasvussa, kertoo Kela .

ADHD:n hoidossa käytettävistä, keskushermostoa stimuloivista lääkkeistä maksettiin vuonna 2023 korvauksia yhteensä 22 miljoonaa euroa. Korvaukset kasvoivat 28 prosenttia eli noin viisi miljoonaa euroa.

ADHD-lääkkeiden käyttö ja korvaukset ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana. Vuodesta 2019 vuoteen 2023 korvauksia saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut 41 000 henkilöstä yli 100 000 henkilöön ja lääkkeistä maksetut korvaukset reilusta yhdeksästä miljoonasta yli 22 miljoonaan euroon.

Lue lisää: Mistä kertoo lasten ADHD-diagnoosien nopea kasvu?

Lääkekorvausten kasvu maltillisempaa

Kela on julkaissut tietoja viime vuonna maksamistaan lääkekorvauksista. Kelan lääkekorvaukset kasvoivat aiempaa maltillisemmin vuonna 2023.

Korvausjärjestelmässä oleva lääkevalikoima kallistuu, koska uudet lääkkeet ovat aiempaa kalliimpia. Toisaalta tehty taksamuutos alensi lääkkeiden hintoja.

Vuonna 2023 Kela maksoi lääkekorvauksia yhteensä 1,8 miljardia euroa. Korvaukset kasvoivat 1,2 prosenttia eli 21 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kasvu oli edellisiä vuosia pienempää.

Uudet lääkkeet kasvattavat kustannuksia

Korvausjärjestelmään tulee jatkuvasti uusia, aiempaa kalliimpia lääkkeitä. Lisäksi monien lääkkeiden käyttö laajenee uusiin käyttötarkoituksiin. Tämän myötä myös lääkekorvaukset kasvavat.

Viime vuonna suuria korvauksia maksettiin apiksabaanista ja rivaroksabaanista, jotka ovat suoria antikoagulantteja.  Apiksabaanista maksettiin korvauksia lähes 69 miljoonaa euroa 125 000 henkilölle, ja rivaroksabaanista maksettiin korvauksia yli 36 miljoonaa euroa 71 000 henkilölle.

Myös diabeteslääkkeistä maksettiin suuria korvauksia. Semaglutidista maksettiin korvauksia lähes 41 miljoonaa euroa 45 000 henkilölle. Korvauksia saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 19 prosenttia eli 7 000 henkilöllä edellisvuodesta.

Diabeteslääke empagliflotsiinista maksettiin korvauksia 29 miljoonaa euroa 88 000 henkilölle ja dapagliflotsiinista 19 miljoonaa euroa 60 000 henkilölle.

Sekä empagliflotsiini että dapagliflotsiini tulivat korvattaviksi aiempaa suuremmille potilasryhmille esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan hoidossa vuonna 2021.

Syöpälääkkeiden korvaukset pienenivät

Syöpälääkkeistä ja immuunivasteen muuntajista maksetut lääkekorvaukset pienenivät edellisvuodesta 1,5 prosenttia eli 9 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Virtsarakkosyövän avohoito lisääntyi ja kustannusten kasvu tasoittui

Syöpälääkkeistä ja immuunivasteen muuntajista eniten korvauksia maksettiin adalimumabista, noin 45 miljoonaa euroa ja entsalutamidista, noin 42 miljoonaa euroa. Molempien lääkkeiden korvaukset pienenivät kuitenkin edellisvuodesta.

Syynä monien lääkkeiden korvauksien pienenemiseen on edullisempien valmisteiden tulo korvausjärjestelmään ja aktiivinen hintakilpailu, joka laskee lääkkeiden hintoja.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030