Terveydenhuolto

Koronasta oppia uuteen pandemiavalmiussuunnitelmaan

STM:n julkaisema suunnitelma ohjaa valmiussuunnittelua, pandemian hallintaa ja siitä toipumista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Anne Seppänen
Adobe

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uudistetun sosiaali- ja terveydenhuollon pandemiavalmiussuunnitelman .

Suunnitelmassa on huomioitu koronapandemian aikana kertyneitä kokemuksia. Suunnitelma laadittiin useiden viranomaistahojen yhteistyössä, ja siinä on huomioitu sote-uudistuksen tuomat muutokset.

– Korona osoitti, kuinka laajasti pandemia vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen, terveyteen, työntekoon ja koko elämään. Kävimme yhteiskuntana läpi rankat vuodet, joiden aikana kertyneet kokemukset on huomioitu tuoreessa suunnitelmassa. Suunnitelma tarjoaa kokonaiskuvan Suomen pandemiavarautumisesta voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen, toteaa osastopäällikkö Taneli Puumalainen  sosiaali- ja terveysministeriöstä tiedotteessa .

Alueelliseen ja valtakunnalliseen käyttöön

Pandemiavalmiussuunnitelma ohjaa valmiussuunnittelua, pandemian hallintaa ja siitä toipumista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue lisää: Hus varautuu uhkiin

Suunnitelmassa kuvataan eri toimijoiden tehtävät pandemiavarautumisen eri osa-alueilla. Osa-alueita ovat rahoitus, johtaminen, koordinaatio ja yhteistyö, tilannekuva ja riskinarviointi, tehostettu viestintä, materiaalinen varautuminen, mikrobiologinen diagnostiikka, lääkkeettömät torjuntakeinot, lääkkeet ja rokotteet, sekä henkilöstövoimavarat ja kantokyvyn turvaaminen.

Suunnitelma on tarkoitettu sekä alueelliseen että valtakunnalliseen käyttöön.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030