Terveydenhuolto

Lähes kolme neljästä tytöstä raportoi mielen ongelmista

Oireilu ei ole vähentynyt pandemian väistyttyä.

Sari Kosonen
Adobe

Koronapandemian aikana lisääntyneet nuorten mielenterveysongelmat eivät olleet vähentyneet kevään 2023 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan. Erityisesti yläasteen tytöillä ongelmat lisääntyivät.

Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta nuorten pandemian jälkeistä mielenterveyttä tarkastelleesta tutkimuksesta. Tyttöjen ahdistuksessa oli kasvava trendi jo ennen koronaa. Pandemia nosti mielenterveyden ongelmat uudelle tasolle. 

– Pandemian jo väistyttyä olisi ollut oletettavaa, että oireilu lähtisi vähenemään, mutta näin ei ole tapahtunut, sanoo tiedotteessa THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu .

Tutkimuksessa mielenterveysongelmiksi katsottiin masennuksen ja ahdistuksen lisäksi syömishäiriöoireilu ja itsetuhoisuus sekä näiden kasaantuminen. Tytöistä lähes kolme neljännestä (73 %) raportoi vähintään yhden mielenterveyden ongelman ja lähes puolet vähintään kaksi.

Poikien osalta kehitys on hieman suotuisampaa. Erityisesti lukion pojilla mielenterveyden ongelmat pääsääntöisesti vähentyivät.

Transnuorilla, joilla syntymähetkellä määritelty sukupuoli ei vastaa heidän kokemustaan omasta sukupuolesta, on enemmän mielenterveyden ongelmia kuin muilla nuorilla.

Kehityskulku pandemian jälkeen oli heillä kuitenkin myönteinen verrattuna cis-sukupuolisiin nuoriin, joiden sukupuoli-identiteetti on syntymässä määritellyn sukupuolen mukainen.

Tutkimuksen tulokset perustuvat yhteensä 384 813 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaan, 208 419 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijan sekä 120 822 ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijan antamiin vastauksiin vuosien 2015–2023 Kouluterveyskyselyissä.

Lue lisää: Koulun ilmapiiri vaikuttaa nuorten mielen hyvinvointiin

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030