Terveydenhuolto

Paperittomien oikeutta terveyspalveluihin halutaan rajoittaa 

Hallituksen esitysluonnos on menossa lausunnoille.

Ulla Toikkanen
Adobe

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi sote-järjestämislain muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan poistettavaksi laittomasti maassa oleskelevilta henkilöiltä oikeus muihin kuin kiireellisiin terveyspalveluihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö .

Poikkeusten tarkoituksena on, ettei lakiehdotus kohdistuisi erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin.

Laittomasti maassa oleskeleville henkilöille järjestettäisiin edelleen vakavan pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi välttämättömiksi arvioidut terveyspalvelut, välttämättömiksi arvioidut raskauteen liittyvät terveydenhuollon palvelut ja ihmisten välillä tarttuvien tartuntatautien ehkäisyä ja hoitoa koskevat terveydenhuollon palvelut. 

Lue lisää: Pohjoismaiden paperittomien terveydenhuollossa on yhtäläisyyksiä ja eroja

Lisäksi muun terveydellisen syyn vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille olisi järjestettävä tämän syyn vuoksi välttämättömiksi arvioidut terveydenhuollon palvelut. 

Alaikäisille terveydenhuollon palvelut järjestettäisiin edelleen samassa laajuudessa kuin hyvinvointialueen asukkaille. Henkilölle alaikäisenä aloitettu hoito olisi järjestettävä loppuun saakka, vaikka henkilö tulisi täysi-ikäiseksi hoidon aikana.

Lakiehdotuksella pyritään turvaamaan valtiontalouden kantokykyä sekä julkisen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kantokykyä tilanteissa, joissa Suomeen kohdistuisi laajamittaista maahantuloa ulkomaalaislain vastaisesti.

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa. Ne pyydetään toimittamaan 24. heinäkuuta mennessä.

Lue lisää: Etene puoltaa paperittomien hoitoa

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030