Terveydenhuolto

Potilaan itsestään tuottamaa tietoa hyödynnetään vähän

PROSHADE-tutkimuskonsortio ehdottaa, että toimintakulttuurin on muututtava.

Ulla Toikkanen
Adobe

Potilaan itsestään ja tilastaan tuottama tieto on vasta vähän hyödynnetty mahdollisuus terveydenhuollossa. Tämän tiedonlajin laaja hyödyntäminen säästäisi terveydenhuollon rajallisia resursseja.

PROSHADE-tutkimuskonsortio ehdottaa politiikkasuosituksessaan , että toimintakulttuurin on muututtava.

Tietoa esitetään käytettäväksi esimerkiksi arviointiin resurssien tarpeesta valtakunnallisesti hyödynnettävissä julkisissa digitaalisissa palveluissa.

PROSHADE-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian alla toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Jos potilas ei sitoudu hoitoonsa, hoito ei ole vaikuttavaa. Hoitoon sitoutumista lisää merkittävästi potilaan mahdollisuus osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja hoitovaihtoehtojen valintaan. 

Lue lisää: Harvinaissairaus toi elämään jatkuvan epävarmuuden

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen ydintapahtuma

Terveydenhuollon ammattilaisen olisi kyettävä vastaanottamaan ja käyttämään hyväkseen potilaan vastaanotolla ja tietojärjestelmissä tuottamaa tietoa. Nykyiset tietojärjestelmät keskittyvät pääasiassa potilastietojen tallentamiseen ja hallinnointiin. 

– Digitalisaatiosta haetaan ratkaisua terveydenhuollon resurssikriisin. Kehitystyö ei kuitenkaan tuota vaikuttavaa terveydenhuoltoa, ellei siinä onnistuta huomioimaan potilaan mahdollisuuksia tuottaa tietoa omasta tilastaan, asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Hanna Kuusisto Itä-Suomen yliopistosta toteaa tiedotteessa .

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on edelleen terveydenhuollon ydintapahtuma, jossa valetaan hoidon onnistumisen tai epäonnistumisen perustat. Tilanteessa kohtaavat kaksi erityyppistä asiantuntijuutta.

Onnistunut kohtaaminen sekä jaettu päätöksenteko lääkärin ja potilaan välillä ennakoivat vähempää häiriökysyntää, eli järjestelmän näkökulmasta potilaan epätarkoituksenmukaista uudelleen hakeutumista terveydenhoidon palveluihin. 

Myös epäluotettavien lähteiden pariin ohjaudutaan harvemmin, kun potilas on saanut osallistua päätöksentekoon vastaanotolla. Häiriökysynnän vähentymisen myötä onnistuneen hoidon voi katsoa heijastuvan myös sosiaalihuollon palveluiden kysyntään.

Lue lisää: Lasten ja nuorten pitkittynyt kipu – hoito ja kuntoutus

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030