Terveydenhuolto

Psykiatrian osastohoidon määrä väheni ja lyheni

Tiiamari Pennanen

Avohoidon käyntejä oli yhteensä noin 1,5 miljoonaa.

Adobe/AOP

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa vuodeosastolla hoidettujen potilaiden ja hoitojaksojen määrä väheni viime vuonna noin yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Myös julkisen avohoidon potilaiden määrä väheni.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tilastoraportista.

Vuodeosastoilla lyhyet, enintään kahden viikon mittaiset hoitojaksot ovat edelleen enemmistössä. Viime vuonna näitä oli noin 64 prosenttia.

Alle viikon kestäneiden hoitojaksojen osuus nousi hieman (0,3 prosenttiyksikköä) vuodesta 2021.

Kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen kestäneiden hoitojaksojen osuus pysyi samana.

Yhteensä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin viime vuonna noin 207 000 potilasta. Heistä noin 21 000 hoidettiin vuodeosastolla.

Julkisen puolen avohoidossa hoidettiin 182 000 potilasta ja yksityisen puolen noin 25 000. Avohoidon käyntejä oli yhteensä noin 1,5 miljoonaa.

Potilaat voivat olla osittain samoja, koska usein osastohoidossa olleilla on myös avohoidon kontakteja saman vuoden aikana.

Raportissa ovat mukana vain erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitetut tiedot. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita järjestetään eri alueilla paljon myös perusterveydenhuollossa.

THL huomauttaa, että lukuja tulkitessa on syytä ottaa huomioon tiedonsiirrossa ilmenneet ongelmat. Suoritemäärät tulevat luultavasti vielä kasvamaan, kun rekisterin tietoja päivitetään.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030