Terveydenhuolto

Sairaana työskentely ja työpaikan vaihtoaikeet ovat kasvussa

Työssä on silti paljon voimavarojakin.

Minna Pihlava
Adobe

Suomalaisten työhyvinvointi on edelleen heikentynyt, kertoo Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimus. Muutos näkyy erityisesti työn imun vähentymisenä ja työssä tylsistymisen lisääntymisenä.

Nuorten aikuisten työhyvinvointi on edelleen muita huonompaa. 

­– Koska tiedämme työn imun ja työssä tylsistymisen vaikutukset terveyteen ja tuottavuuteen, ovat niissä tapahtuneet kielteiset muutokset huolestuttavia, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen  Työterveyslaitoksen tiedotteessa

Noin joka neljäs suomalainen on edelleen työuupumuksen riskiryhmässä, mutta työuupumuksen yleistyminen pysähtyi.

Irtisanoutumisaikeet ovat kasvaneet. Alle 36-vuotiaista jo noin joka kolmas on harkinnut työpaikan vaihtoa usein, sitä vanhemmista noin joka neljäs.

Sairaana työskentely on yleistynyt. Jopa 41 prosenttia on tehnyt vähintään kahdesti töitä sairaana edellisen puolen vuoden aikana.

Esihenkilö- ja johtotehtävissä työskentelevien työhyvinvointi on heikentynyt. He myös kokevat työssään aiempaa vähemmän pätevyyttä, menestymistä, oppimisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä.

Lue lisää: Työhyvinvoinnin heikentyminen ei ole pysähtynyt

Monella johtajalla on liikaa töitä. Työntekijöistä joka neljäs koki työmääränsä liialliseksi, johtajista joka toinen.

Johtajista ja esihenkilöistä peräti 45 prosenttia oli työskennellyt sairaana vähintään kahdesti viimeisen puolen vuoden aikana. Johtajien irtisanoutumisaikeet ovat kasvaneet.

– Tyypillisesti esihenkilöt ja johtajat kokevat työssään työntekijöitä enemmän esimerkiksi työn imua, mutta nyt tämä ero on kuroutumassa umpeen, sanoo erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Työssä on paljon voimavaroja, mutta tulevaisuus huolettaa

Suomalaisten työssä on kuitenkin paljon voimavaroja. Vahvimmalla tasolla ovat kokemukset omasta pystyvyydestä ja reilu kohtelu.

Sen sijaan huoli työn tulevaisuudesta kuormittaa. Suomalaisista 40 prosenttia oli huolissaan siitä, miltä oma työ näyttää tulevaisuudessa.

Epävarmuus näkyy työuupumusoireiluna. Epävarmuutta torjuvat työpaikan yhteisöllisyys ja palveleva johtaminen.

– Kestävä työelämä koostuu hyvinvoivista, terveistä ja tuottavista yksilöistä ja yhteisöistä. Nyt tarvitaan sekä valtakunnallisia että työpaikkatason toimia, joilla parannetaan johtajien, esihenkilöiden ja työntekijöiden työtä ja työoloja, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen tiedotteessa. 

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimukseen vastaajat ovat työssäkäyviä 18–65-vuotiaita. Nyt julkaistussa selvityksessä tarkasteltiin muutoksia suomalaisten työhyvinvoinnissa kesän 2021, kesän 2023 ja loppuvuoden 2023 aikana.

Lue lisää: Työkyvylle tukea perusterveydenhuollosta

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030