Terveydenhuolto

Sairauspoissaoloja on onnistuttu vähentämään työkykyjohtamisella

Kehitettävää on edelleen.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Kevan tutkimuksesta käy ilmi, että kolmannes julkisen alan organisaatioista oli onnistunut vähentämään sairauspoissaoloihin liittyviä työkyvyttömyyskustannuksia viimeisen 12 kuukauden aikana organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavien mukaan.

Ratkaisut ovat perinteisiä työkykyjohtamisen keinoja: esihenkilötyöhön panostaminen, varhainen puuttuminen, työn joustojen mahdollistaminen, työntekijöiden työhyvinvointiin panostaminen, toimiva työterveysyhteistyö sekä työntekijöiden työkyvyn aktiivinen seuranta.

Henkilöstöstrategia on käytössä aiempaa useammassa organisaatiossa. Julkisen alan organisaatioissa ennakoidaan organisaatio- ja palvelurakenteen muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstöön, kuten työvoimatarpeeseen, työhyvinvointiin tai työssä jaksamiseen, aiempaa laajemmin.

Työkykyjohtamisen suunnitelmallisuudessa ja tavoitteellisuudessa on edelleen kehitettävää. Kaksi kolmasosaa organisaatioista kertoo asettavansa työkyvyn kehittämiselle mitattavia tavoitteita. Kolmasosassa organisaatioita mitattavat tavoitteet siis puuttuvat.

Onnistuneella esihenkilötyöllä voidaan vaikuttaa siihen, millaista työyhteisön arki on, miten työ sujuu ja miten työ vastaa työntekijän työkykyä. Lähiesihenkilö seuraa henkilöstön työkykyä ja työkyvyttömyysriskejä lähes jokaisessa julkisen alan organisaatiossa.

Lue lisää: Sairauspoissaolot lisääntyivät ja pitkittyivät kunta-alalla

Kuitenkin vain vajaa puolet kunta-alan esihenkilöistä ja puolet hyvinvointialueiden esihenkilöistä kokee, että heille on resursoitu aikaa henkilöstöasioihin. Esihenkilöt kokevat haasteiksi suuret henkilöstömäärät, pienet resurssit ja henkilöstön vaihtuvuuden. Myös toimistotöiden määrä ja toimimattomat järjestelmät vievät aikaa työkykyjohtamiselta.

Tiedot käyvät ilmi Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisella alalla vuonna 2023 -tutkimuksesta. Tutkimus tuottaa työkyvyttömyysriskin pienentämisen tueksi tietoa siitä, miten kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja kirkon alan organisaatioissa työkykyä johdetaan ja tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Lue lisää: Työterveyshuollon sairaanhoitoon reagoidaan tunteella

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030