Terveydenhuolto

STM haluaa yksityisen erikoislääkärikäynnin Kela-korvauksen ehdoksi yleislääkärin lähetteen

Lääkäriliitto ja yleislääkärit näkevät, että ehdotus toisi lisälaskun potilaille ja lisäkuormaa julkiseen terveydenhuoltoon.

Anne Seppänen
Adobe

Lääkäriliitto ei kannata sosiaali- ja terveysministeriön esitystä, jossa esitetään yksityisen erikoislääkärin antamasta hoidosta maksettavan Kela-korvauksen rajaamista vain niihin käynteihin, joihin on yleislääkärin tai yleislääketieteen erikoislääkärin lähete.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja esitysluonnokseen uudesta Kela-korvausmallista. Mallissa muun muassa rajattaisiin yksityisen erikoislääkärin antamasta hoidosta annettavaa Kela-korvausta. Kela-korvauksen saisi jatkossa vain silloin, kun erikoislääkärille olisi yleislääkärin lähete.

Uudessa mallissa painottuvat yleislääkärikäynnit, jotka ovat suoraan korvattavia.

Erikoislääkärikäynneistä korvattaisiin ilman lähetettä jatkossa vain naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin, psykiatrian erikoislääkärin sekä suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin käynnit.

Lääkäriliitto ei kannata lähetepakkoa

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi viime perjantaina lausunnon, jossa se toi esiin eriävän näkemyksensä.

– Emme kannata lähetepakkoa. Siinä on lukuisia ongelmia, ja se lisää sekä potilaan että julkisen sektorin kustannuksia, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen .

Lausunnossa huomautetaan, että Kela-korvausten uudistuksen tavoitteena on STM:n mukaan parantaa perusterveydenhuollon saatavuutta, purkaa perusterveydenhuollon hoitojonoja, siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen hoitoon sekä edistää eri ammattiryhmien välistä tarkoituksenmukaista työnjakoa.

Lääkäriliitto ei tunnista lähetevaatimuksen tukevan mitään näistä tavoitteista.

Uudistus lisäisi potilaiden yksityisen sektorin yleislääkäripalveluiden tarvetta ja käyttöä lähetteiden saamiseksi, ilman että tästä olisi juurikaan terveyshyötyä.

Lue lisää: Suoraan menneisyyteen

Lausunnossa muistutetaan, että mikäli lähete erikoislääkärille edellytetään korvattavuuden saamiseksi, sellaiseksi pitäisi hyväksyä myös työterveyslääkärin lähete.

Lääkäriliiton hallituksen näkemyksen mukaan taloudellinen hyöty mennee osin yksityisille vakuutusyhtiöille ja suurille lääkäripalveluyrityksille. Potilaan kustannuksia malli lisäisi yleislääkärikäynnin verran. Potilaan onkin taloudellisessa mielessä edullisempaa mennä erikoislääkärille ilman Kela-korvausta.

Yleislääkärit pitää huonosti valmisteltuna

Samoilla linjoilla on Suomen yleislääkärit GPF ry.

– Asia ei vaikuta kovin hyvin ja huolellisesti valmistellulta. Se sitoisi yleislääkäreitä, eikä sitä koeta yksityisellä mielekkääksi itsemaksavilla potilailla. Voisi myös syntyä tilanne, jossa yleislääkäreitä rekryttäisiin entistä enemmän yksityissektorille tekemään lähetteitä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Puhakka .

Puhakka on myös Lääkäriliiton varapuheenjohtaja.

Hän kertoo, että esitysluonnoksesta herää kysymys siitä, minne lähetteet menisivät.

– Meidän mielestämme ne eivät voisi olla talon sisäisiä, vaan potilaalla pitäisi olla valinnanvapaus myös erikoislääkärin suhteen.

Lue lisää: Muutoksia tulossa yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin

Puhakka toteaa, että sairain ja eniten hoitoa tarvitseva osa terveyskeskuksen potilaista on pienituloista.

– Heillä ei ole varaa Kela-korvauksen noston jälkeenkään käydä yksityislääkärillä ja etenkään maksaa kalliita laboratoriotutkimuksia. Se kasvattaisi edelleen väestön epätasa-arvoa hoitoon pääsyssä, hän sanoo.

Puhakka näkee, että olisi viisaampaa käyttää rahat omalääkärijärjestelmän tukemiseen yksityisellä, tai mieluummin julkiseen terveydenhuoltoon, jossa hoitoa saa, kun sillä on vaikutusta.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030