Terveydenhuolto

Terveyskylän palveluiden hyödyt arvioitu sadoiksi miljooniksi euroiksi

Sote-ammattilaiset arvioivat Terveyskylän palveluiden hyödyntämisen vapauttavan aikaa potilastyöhön jopa 25 minuuttia päivässä.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Terveyskylän palveluille on tehty vaikuttavuusarviointi. Vaikutuksia arvioitiin sekä sote-ammattilaisten että kansalaisten näkökulmista.

Sote-ammattilaiset käyttävät Terveyskylän talojen sisältöjä muun muassa hyvinvointialueiden asukkaiden neuvonnassa, informoinnissa, itsehoitoon ohjauksessa sekä potilasohjauksessa.

Terveyskylän taloja työssään käyttäviltä vapautuu työaikaa muuhun potilastyöhön keskimäärin 13,4 minuuttia päivässä ja TerveyskyläPro-palvelua käyttäviltä keskimäärin 10 minuuttia päivässä.

Ammattilaiset, jotka käyttivät sekä taloja että TerveyskyläPro-palvelua, arvioivat ajansäästön olevan keskimäärin 25,6 minuuttia. Yhtä kyselyyn vastannutta ammattilaiskäyttäjää kohden säästetyn työajan arvo on keskimäärin 1 583 euroa vuodessa.

Terveyskylän talojen vaikutusta kansalaisten terveydentilaan ja elämänlaatuun selvitettiin kansalaisille suunnatulla kyselyllä. Vastaajista 69 % arvioi talojen käytön parantaneen heidän elämänlaatuaan. Toisen puolesta asioivista 56 % arvioi käytön parantaneen hoidettavan tai huollettavan henkilön elämänlaatua. Kansalaiskäytön arvoksi arvioitiin 1 171 euroa vuodessa per kyselyyn vastaaja.

Vuoden 2023 palveluiden käytön perusteella arvioitiin Uudenmaan alueella Terveyskylän talojen ja TerveyskyläPro-palvelun arvoksi 563 miljoonaa euroa vuodessa. Laskelman perusteena oli 17 700 ammattilaiskäyttäjää ja 470 000 kansalaiskäyttäjää.

563 miljoonan kokonaisarvosta suurin osuus muodostuu saavutetuista terveyshyödyistä, joiden rahallinen arvo on noin 217 miljoonaa euroa. Terveyspalveluiden käytön vähenemisen arvoksi arvioitiin 175 miljoonaa euroa ja vältettyjen tuotannonmenetysten arvoksi noin 138 miljoonaa. Ammattilaisten työajan käytön tehostuminen on arvoltaan noin 33 miljoonaa euroa.

Arvioinnin toteutti terveystaloustieteen ja vaikuttavuustutkimuksen asiantuntijayritys ESiOR Oy Husin toimeksiannosta. Se tehtiin haastatteluihin, kyselyihin, palvelujen käyttötilastoihin sekä terveystaloustieteen laskentamalleihin perustuen. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä on Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu, jonka sisältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.

Terveyskylän talot tarjoavat tietoa ja tukea kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Talojen sisältöjä voivat hyödyntää kansalaiset sekä sote-ammattilaiset esimerkiksi osana potilasohjausta. Talot ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

TerveyskyläPro on sote-ammattilaisille suunnattu palveluportaali. Sitä voivat käyttää kaikki sote-ammattilaiset, joilla on ammattioikeus Valvirassa. Palveluun kirjaudutaan organisaatiotunnuksilla tai Suomi.fi-tunnistuksen avulla.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030