Terveydenhuolto

Vammaisia kuoli muita enemmän ensimmäisenä koronavuonna

Koronariskiä voivat lisätä kroonisten sairauksien korkeampi esiintyvyys sekä yhteisössä asuminen.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Työikäisten vammaisten kuolleisuus kasvoi muuta väestöä enemmän koronaepidemian ensimmäisenä vuotena 2020.

Tämä käy ilmi THL:n tutkimuksesta , jossa tarkasteltiin 16–64-vuotiaiden Kelan vammaisetuutta saaneiden henkilöiden kuolleisuutta vuosina 2019 ja 2020.

Vammaisetuutta saaneiden miesten kuolleisuus kasvoi 26 prosenttia ja naisten 27 prosenttia, kun muussa väestössä samanikäisten miesten kuolleisuus kasvoi 12 prosenttia ja naisten vähentyi 8 prosenttia.

Vuonna 2020 vammaisetuisuutta sai 20 328 ihmistä, joista vuoden aikana kuoli 261. Miehistä kuoli 1,5 prosenttia ja naisista 1,1 prosenttia.

Moninkertainen riski kuolla koronaan

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa vammaisilla henkilöillä on raportoitu moninkertainen riski kuolla COVID-19-taudin seurauksena. Kuolleisuuden riski on lisääntynyt etenkin kehitysvammaisilla sekä henkilöillä, joilla on Downin oireyhtymä.

– Vammaisten henkilöiden haavoittuvuutta vakaville koronataudin seurauksille voi lisätä esimerkiksi riskitekijöiden, kuten kroonisten sairauksien, korkeampi esiintyvyys sekä suurempi riski altistua tartunnalle yhteisössä asumisen tai muun avun tarpeen vuoksi, sanoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler tiedotteessa.

Käytettävissä olevan aineiston perusteella ei kuitenkaan tiedetä kuolinsyitä. Asia edellyttääkin jatkotarkasteluja vuosilta 2020–2023.

– Koko ajanjakson tarkastelu voisi auttaa ymmärtämään epidemian aikaisten toimien vaikutuksia vammaisuuden näkökulmasta. Yhteiskunnan yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus edellyttävät eri väestöryhmien erityistarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista – myös poikkeusoloissa, sanoo THL:n johtava asiantuntija Päivi Nurmi-Koikkalainen  tiedotteessa.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030