Terveydenhuolto

VATT kritisoi terveydenhuollon palveluiden keskittämistä

"Sairaalatoiminnan keskittäminen vaikeuttaa hoitoon pääsyä, heikentää potilaiden valinnanmahdollisuuksia ja lisää matkustuskustannuksia."

Ulla Ora
Adobe

Hallitus aikoo keskittää merkittäviä terveydenhuollon palveluita, kuten päivystys- ja leikkaustoimintaa. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT huomauttaa keskittämiseen liittyvistä riskeistä.

VATT:n erikoistutkijoiden mukaan on epäselvää, voidaanko erikoissairaanhoidon palveluja vahvistaa ja keskittää samaan aikaan niin, että palveluiden saatavuus paranisi tai jonotusajat lyhenisivät. Ruotsista saatujen kokemusten perusteella keskittämisen riskinä on palveluiden ruuhkautuminen jäljelle jääneissä sairaaloissa.

Lakiesityksen hyväksyminen johtaisi palvelujen lakkauttamisiin useilla paikkakunnilla. Lakkautetuista toimipisteistä aiheutuisi lisää paineita yliopisto- ja keskussairaaloille.

– Kun toimipisteitä lakkautetaan, kohdistuu palveluverkkoon jäljelle jääneisiin sairaaloihin aikaisempaa suurempaa kysyntää. Tällöin palvelut saattavat ruuhkautua ja jonotusajat pidentyä. Tästä voi olla haittaa myös potilaiden terveydelle, sanoo VATT:n erikoistutkija Tanja Saxell tiedotteessa. 

Yöpäivystyksen lakkauttaminen saattaa merkitä sitä, että osaa potilaista voidaan hoitaa halvemmalla päiväaikaan. 

– Toisaalta yöaikana potilaiden siirtäminen kauempaan päivystyspalveluita tarjoavaan yksikköön esimerkiksi ambulanssilla saattaa luoda lisäkustannuksia. Matkustusetäisyyksien pidentyessä potilaiden terveys voi myös heikentyä. Heikentynyt terveys ja potilaiden siirtäminen kauempaan yksikköön voivat merkitä korkeampia erikoissairaanhoidon kustannuksia, sanoo erikoistutkija Markku Siikanen tiedotteessa.

Jatkossa kullakin hyvinvointialueella voisi olla vain yksi yliopisto- tai keskussairaala, joka tarjoaisi ympärivuorokautista päivystystä ja siihen liittyvää leikkaustoimintaa. Uudellamaalla HUS-yhtymä voisi ylläpitää useampia tällaisia sairaaloita. Myös perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautiseen päivystykseen esitetään muutoksia.

Lue lisää: Terveydenhuollon pelastusoperaatio

Lue lisää: ”Päivystysyksikön tulee olla turvallinen oppimisympäristö”

Kirjoittaja

Ulla Ora

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030