Terveydenhuolto

Yliopistosairaaloiden yhteistyöllä turvataan lasten erikoissairaanhoidon laatu

STM:n työryhmä ehdottaa toimia ohjaukseen ja lainsäädäntöön.

Ulla Toikkanen
Adobe

STM:n työryhmän mukaan laadukas, vaikuttava ja kustannusvaikuttava lasten erikoissairaanhoito pystyttäisiin paremmin turvaamaan Suomessa vahvistamalla yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden yhteistyötä. Vaativimmassa hoidossa se voitaisiin turvata nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä yliopistosairaaloiden välillä. Nykyisin vain lasten sydänkirurgian ja elinsiirtojen keskittämisestä mainitaan lainsäädännössä. 

Yliopistosairaaloiden lastenyksiköiden edustajista koostuneen työryhmän raportissa tarkastellaan syntyvyyden laskua ja alle 16-vuotiaan lapsiväestön epätasaista alueellista jakautumista. 

Lue lisää: Vanhemman huoli on tärkeä mittari lapsen sairastuessa

Työryhmä esittää kansallisia toimenpiteitä 

Lasten erikoissairaanhoidon keskittämistä esitetään edelleen laajennettavaksi tietyissä harvinaisissa ja vaativissa kirurgisissa toimenpiteissä ja harvinaisissa hoidoissa.

Työryhmä näkemyksen mukaan Suomeen tulisi perustaa neuvottelukunta, jonka tehtävänä olisi kansallisen lasten erikoissairaanhoidon tilannekuvan seuranta ja sairaaloiden välisen työnjaon edistäminen.

Lainsäädännössä tulisi määritellä ja mahdollistaa yhteisklinikkatoiminta, jolla edistettäisiin käytännön potilastyötä konsultaatioiden ja yhteisen hoidon suunnittelun avulla. 

Yhteisklinikan kautta yliopistosairaalat järjestäisivät potilaskokouksia ja koulutuksellista yhteistyötä sekä edistäisivät kirurgien ja muiden erikoislääkärien osaamisen liikkuvuutta sairaaloiden välillä. 

Lue lisää: Imeväisen ihottuma

Ehdotuksessa noin 9 miljoonan vuotuinen erillinen rahoitus 

Yliopistosairaaloiden välisen yhteistyön uusien ehdotettujen työmuotojen varmistamiseksi työryhmä esittää noin 9 miljoonan euron vuotuista erillistä rahoitusta. Summa vastaisi noin 1,6 prosenttia lasten erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksista.

Rahoitus kattaisi lisäksi lasten tehohoidon osaamisen ja huoltovarmuuden edellyttämät koulutukset sekä lasten harvinaissairauksien asiantuntemuksen turvaamiseen liittyvän kansainvälisen kouluttautumisen ja yhteistyön.

Lue lisää: Lapsen verivirtsaisuus – milloin lähete erikoissairaanhoitoon?

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030