Terveydenhuolto

Yt-neuvottelut johtamisjärjestelmästä päättyivät Pohjois-Pohjanmaalla

Organisaatio muuttuu merkittävästi terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen ja Oys psykiatrian toimialueilla.

Ulla Toikkanen
Adobe

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käyty loppukevään aikana johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvät yt-neuvottelut. Ne kestivät kuusi viikkoa 24.4.–5.6. Neuvottelut päättyivät yksimielisinä, kertoo Pohde. 

Neuvotteluesitykseen kuuluneita suunnitelmia, niiden perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja käytiin läpi vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintalain mukaisesti. Neuvottelujen arvioitiin koskevan 30–50 henkilöä.

Suunnitelluissa muutoksissa osa tehtävistä lakkaa ja osassa tehtävistä sisällöt muuttuvat. Osa muutoksista voidaan toteuttaa virantoimitusvelvollisuutta muuttamalla.

Lue lisää: Pohjois-Pohjanmaalle yt-neuvottelut johtamisjärjestelmästä

Irtisanomisperusteisten muutosten kohteena on yhteensä 33 henkilöä. Tosiasiallisesti yhteistoimintamenettelyn piirissä olevia tehtäviä poistuu 25. Näiden joukossa on viisi vakanssia, jotka ovat tällä hetkellä täyttämättöminä ja jotka lakkautetaan.

Asiantuntijaosaamista vahvistetaan

Organisaatiorakenne muuttuu merkittävästi terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS psykiatrian toimialueilla, joilta poistuu vastuualuepäällikkötaso alueellisten palvelujen osalta.

Samalla asiantuntijaosaamista vahvistetaan 11 tehtävällä. Näistä muutoksista syntyy vuositasolla noin 1,4 miljoonan euron säästö.

Henkilöstövaikutukset toteutuvat ensisijaisesti irtisanomisperusteisilla palvelussuhteen ehtojen muutoksilla. Neuvottelujen toimeenpanovaiheessa uudelleenjärjestelyt voivat tarkoittaa myös irtisanomista, jos työntekijä tai viranhaltija kieltäytyy tarjotusta tehtävästä.

Pohteen johtamisjärjestelmää kevennettiin jo organisoitumisvaiheessa, jolloin käytiin ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut. Siirtymän ja neuvottelujen seurauksena hallintoon, johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin kohdistuvaa työpanosta vähennettiin noin 160 henkilötyövuoden verran. 

Lue lisää: Aluehallitus esittää Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen lopettamista

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030