Työs­sä

 • Kuolema voi kohdata lapsen ennen kuin elämä on ehtinyt kunnolla edes alkaa

  Kuolevan lapsipotilaan hoito ja kohtaaminen edellyttävät erityistä osaamista ja käytänteitä. Lääkärin vastuulla on arvioida, miten lapselle kerrotaan sairaudesta ja lähestyvästä kuolemasta.

  Merike Helander, Anna-Elina Rahikainen

  Etiik­ka  ‐  8.4.2016  ‐  14/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Potilaan velvollisuudet – tarua vai totta?

  Filosofi Martyn Evans on listannut joukon velvollisuuksia, joita voitaisiin pitää potilaan ”kymmenenä käskynä”.

  Veikko Launis

  Etiik­ka  ‐  15.1.2016  ‐  1-2/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Etiikka biopankissa

  Biopankkilaki tuli voimaan viime syksynä, ja siihen sisältyi muutoksia niin näytteiden antajien kuin biopankkien toiminnan osalta. Henkilöltä ei enää tarvitse pyytää uutta suostumusta jokaiseen näytteestä tehtävään tutkimukseen. Toisaalta biopankki ei saa luovuttaa henkilön tietoja esim. rikostutkintaan tai vakuutusyhtiölle. Mahdollisina riskeinä on mainittu muun muassa geenitiedon ennakoimaton käyttö.

  Sirpa Soini, Veikko Launis

  Etiik­ka  ‐  24.1.2014  ‐  4/2014  ‐  Kommentteja   |  

 • Onko laki eettinen minimi?

  Lainsäädäntö ei aina ole lääkärin näkökulmasta selkeää ja yksioikoista. Hänelle voi olla ongelmallista hyväksyä esimerkiksi sellaisia lakiin kirjattuja vaatimuksia, jotka heikentävät lääkärin salassapitovelvollisuutta ja vaarantavat potilas-lääkärisuhteen luottamuksellisuuden. Laki korostaa usein muotoseikkoja eettisen sisällön kustannuksella, eikä ole sensitiivinen inhimillisen todellisuuden monimuotoisuudelle.

  Veikko Launis

  Etiik­ka  ‐  13.12.2013  ‐  50-52/2013  ‐  Kommentteja   |  

 • Alkoholiongelmien hoidon etiikka

  Lääkärin etiikan keskeisiä tukipilareita ovat haitanteon välttäminen, hyvän tuottaminen, potilaan autonomian kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus. Miten ne toteutuvat alkoholiongelmaisten hoidossa, jos lääkärin oma asenne tai tiedon puute haittaavat hoidon onnistumista?

  Rauno Mäkelä

  Etiik­ka  ‐  9.8.2013  ‐  25-32/2013  ‐  Kommentteja   |  

 • Tehdäkö aivoleikkaus vastoin skitsofreniapotilaan tahtoa?

  Pitkään hoitokodissa asuneella skitsofreniapotilaalla todettiin aivokasvain, jonka täydellinen poistaminen leikkauksella arvioitiin mahdolliseksi. Potilas kuitenkin kieltäytyi kategorisesti leikkauksesta. Foorumi totesi tapauksen erityisen ongelmalliseksi, koska potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa, vaikka leikkauksesta olisi hänelle selkeää hyötyä.

  Samuli Saarni

  Etiik­ka  ‐  21.9.2012  ‐  38/2012  ‐  Kommentteja   |  

 • Oikaisu: Raskaana olevien päihdeongelmaisten pakkohoito - Sopisiko Norjan malli Suomeen?

  Raskaana olevien päihdeongelmaisten pakkohoitoa käsittelevässä artikkelissa Etiikka-palstalla Lääkärilehdessä 9/2012 (s. 7069) todettiin ingressissä virheellisesti, että Norjassa tahdonvastaista hoitoa on sovellettu kuluvan vuoden alusta. Erityinen raskaana olevia päihdeongelmaisia naisia koskeva säännös on kuitenkin otettu sosiaalihuoltoa koskevaan lakiin vuonna 1996, kuten artikkelin tekstissä myöhemmin oikein todettiin.

  Merike Helander

  Etiik­ka  ‐  13.4.2012  ‐  14-15/2012  ‐  Kommentteja   |  

 • Raskaana olevien päihdeongelmaisten pakkohoito - Sopisiko Norjan malli Suomeen?

  Suomessa valmistellaan raskaana olevien päihdeongelmaisten tahdonvastaiseen hoitoon liittyvää lainsäädäntöä. Sen tavoitteena on estää sikiön altistumista päihteille sekä lapselle syntyviä, mahdollisesti jopa elinikäisiä vaurioita. Mallia otetaan Norjasta, jossa raskaana olevien tahdonvastaista päihdehoitoa on alettu soveltaa jo vuonna 1996.

  Merike Helander

  Etiik­ka  ‐  2.3.2012  ‐  9/2012  ‐  Kommentteja   |  

 • Onko etiikka aivoissa?

  Filosofisille kysymyksille on ominaista, että niihin ei saada lopullisia vastauksia. Tämän päivän filosofit pohtivat samoja asioita kuin heidän kollegansa yli 2000 vuotta sitten. Onko kaikki keskustelu etiikastakin siis jossakin mielessä vain vanhan toistoa?

  Markku Lehto

  Etiik­ka  ‐  20.1.2012  ‐  3/2012  ‐  Kommentteja   |  

 • Tarvitaanko lääketieteessä laajempaa tilastollista ajattelua?

  Satunnaistetun kokeen ihanne hallitsee liikaa lääketieteen tiedekäsitystä, väittävät taloustieteilijät Tuomas Takalo ja Janne Tukiainen kirjoituksessaan. Kaksi lääkäriä, professori Matti Uhari ja dosentti Harri Hemilä sekä biostatistikko, professori Esa Läärä, vastaavat kritiikkiin.

  Tuomas Takalo, Janne Tukiainen, Matti Uhari, Harri Hemilä, Esa Läärä

  Etiik­ka  ‐  27.5.2011  ‐  21/2011  ‐  Kommentteja   |  

 • Laki muuttui - muuttuuko elinsiirtojen määrä?

  Elinsiirtoja koskeva laki muuttui 1.8.2010. Lainmuutoksen tarkoituksena oli edistää elinsiirtotoimintaa. Anestesiaylilääkäri Heikki Laine kritisoi lainmuutosta ja epäilee sen vaikutuksia. Elinsiirtokirurgi, professori Krister Höckerstedt, lääkintäoikeuden dosentti, lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen ja tehohoitolääkäri, dosentti Ilkka Parviainen kommentoivat.

  Heikki Laine, Krister Höckerstedt, Salla Lötjönen, Ilkka Parviainen

  Etiik­ka  ‐  28.1.2011  ‐  4/2011  ‐  Kommentteja   |  

 • Pandemiaetiikkaa

  Viime talven sikainfluenssa ja väestön rokottaminen käynnistivät julkisuudessa monia eettisiä, poliittisia ja tutkimuksellisia pohdintoja. Pandemioihin varautuminen edellyttää jatkossakin eettistä keskustelua terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä rokotteisiin liittyvien terveysriskien arviointia väestötasolla.

  Veikko Launis

  Etiik­ka  ‐  10.12.2010  ‐  49/2010  ‐  Kommentteja   |  

 • Tutkimusetiikan kipupisteitä

  Sairaanhoitopiirien eettisten toimikuntien tehtävänä on pohtia alueellaan tehtävien tutkimusten eettisiä näkökohtia ja valvoa, että tutkimussuunnitelma on lain mukainen. Joutuvatko toimikunnat kuitenkin keskittymään epäolennaisiin muotoseikkoihin, riittääkö niiden asiantuntijuus ymmärtämään eri alojen erityiskysymyksiä ja tulkitaanko tietoon perustuvan suostumuksen käsitettä liian ahtaasti? Näihin kysymyksiin ottavat kantaa neljä kokenutta ja tunnustettua tutkijaa ja tieteentekijää.

  Etiik­ka  ‐  29.10.2010  ‐  43/2010  ‐  Kommentteja   |  

 • Itsemurha ja hoitotahto

  Miten hoitotahtoon tulisi suhtautua silloin, kun itsetuhoinen potilas ilmoittaa haluavansa oireenmukaista hoitoa, mutta kieltää hengen pelastavat toimenpiteet? Englannissa sattunutta tapausta kommentoivat tehohoitolääkäri, psykiatri, bioeetikko ja rikosoikeuden professori.

  Vuokko Rauhala, Matti Häyry, Raimo Lahti

  Etiik­ka  ‐  22.1.2010  ‐  3/2010  ‐  Kommentteja   |  

 • Hoitoja valikoiva kotisairaanhoidon potilas

  Pitkälle edennyttä MS-tautia sairastava potilas on henkilönä vaikea ja raskas kotona hoidettava. Potilas saa normaalia enemmän kotisairaanhoidon palveluja, mutta ei halua laitoshoitoon, vaikka puoliso on selvästi uupunut. Lääkärin mielestä potilaan vaatimukset ovat kohtuuttomia. Foorumi pohti asiaa eri näkökulmista ja totesi, että kaikissa toimintavaihtoehdoissa on jonkinlaisia ongelmia, eivätkä eettiset periaatteet yksiselitteisesti ratkaise ongelmaa.

  Samuli Saarni

  Etiik­ka  ‐  6.11.2009  ‐  45/2009  ‐  Kommentteja   |  

 • Laki ei lopettanut keskustelua eutanasian etiikasta Belgiassa

  Kriitikot ovat olleet huolissaan muun muassa raportoinnin oikeellisuudesta, palliatiivisen hoidon saatavuudesta, potilaan aidon ja ajankohtaisen tahdon toteutumisesta ja eutanasiakäytännön laajenemisesta.

  Pekka Louhiala

  Etiik­ka  ‐  12.6.2009  ‐  24/2009  ‐  Kommentteja   |  

 • Päihdepalvelujen saanti on tehtävä helpoksi raskaana oleville

  - Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten vapaaehtoinen hoitoon pääsy ei toimi riittävän hyvin.

  Anna Leppo, Marjo Tervo, Maarit Andersson

  Etiik­ka  ‐  8.5.2009  ‐  19/2009  ‐  Kommentteja   |  

 • Parantumattomasti sairaan lapsen ventilaattorihoidon jatkaminen?

  - Perinnöllistä etenevää lihassairautta sairastava lapsi on pysyvästi ventilaattorihoidossa ja kykenee kommunikoimaan vain heikosti. Eettinen foorumi pohti aktiivisen hoidon jatkamiseen tai lopettamiseen liittyviä vaihtoehtoja. Valintatilanteessa hoitojen lopettaminen on usein vaikeampaa kuin niiden alkamisesta pidättäytyminen. Vanhempia ei tulisi jättää yksin päätöksenteossa, vaan tukea heitä pyrkien yhteisymmärrykseen hoitolinjoista.

  Samuli Saarni

  Etiik­ka  ‐  12.12.2008  ‐  50/2008  ‐  Kommentteja   |  

 • Kollegiaalisuus ja kollegan työn laatu

  Hammaslääkäri totesi edeltäjänsä työn jäljen olleen laadultaan huonoa. Hän joutui tekemään paljon lisätyötä korjatessaan aiempien hoitojen seurauksia. Eettinen foorumi pohti kollegiaalisuutta ja toisaalta potilaan oikeuksia sekä potilasvahinkojärjestelmää. Virheet tulisi korjata, mutta tehdä se syyllistämättä kollegaa ja korostamatta turhaan potilaan kokemia vääryyksiä.

  Samuli Saarni

  Etiik­ka  ‐  7.11.2008  ‐  45/2008  ‐  Kommentteja   |  

 • Ikkunoita itsetuhoiseen joukkomurhaan

  Yrityksemme hahmottaa syitä Jokelan ja Kauhajoen tapahtumille lähtee tarpeestamme säädellä omia kokemuksiamme ja ylläpitää koherenssia, jatkuvuutta ja tunnetta elämisen ymmärrettävyydestä. Tämä kaikki pohdinta on tärkeä osa selviytymistä ja elämän kannattelemista, vaikka esitettyjen väittämien paikkansapitävyys jää avoimeksi.

  Jyrki Korkeila

  Etiik­ka  ‐  10.10.2008  ‐  41/2008  ‐  Kommentteja   |