Ajan­kohtai­sta 1-2/1997 vsk 52 s. 70

Eturauhassyövän seulontaa tutkitaan

Eturauhassyöpään arvioidaan kymmenen vuoden kuluttua sairastuvan Suomessa 3 400 miehen vuosittain. Kymmenen vuotta sitten vuosittainen tapausmäärä oli vain kolmasosa tästä. Keskimääräinen sairastumisikä on 72 vuotta ja keskimääräinen elinikä diagnosoinnin jälkeen 2,5 vuotta.

Suomen Urologiyhdistyksen marraskuussa valtakunnallisten kirurgipäivien yhteydessä järjestämässä symposiumissa todettiin eturauhassyövän varhaisen diagnosoinnin ongelmaksi luotettavan testin puuttuminen. Yleensä syöpä todetaan vasta oireiden perusteella. Prostataspesifistä antigeenia (PSA) verestä mittaava testi on ainoa varhaisdiagnostiikkaan tarjolla oleva laboratoriotutkimus, mutta sekään ei ole täysin luotettava. Noin viidesosa tapauksista jää toteamatta testissä, eikä suurentunut PSA-pitoisuus suinkaan aina ole merkki eturauhassyövästä.

Yhdysvalloissa PSA-testiä suositellaan kaikille yli 50-vuotiaille miehille. Suomessakin testauksesta keskustellaan, mutta Urologiyhdistys ei toistaiseksi suosittele PSA-testiä yleiseksi seulontamenetelmäksi, ennen kuin sen myönteinen vaikutus kuolleisuuden vähenemiseen ja potilaiden elämänlaatuun on tutkimuksin osoitettu.

Lue myös

Käynnissä on parhaillaan eurooppalainen monikeskustutkimus PSA-testin vaikuttavuudesta kuolleisuuden ja elämänlaadun kannalta. Professori Sakari Rannikon mukaan Suomessa tutkimukseen kutsutaan 25 000 iältään 55-67-vuotiasta miestä. Tutkimukseen osallistuville tehdään PSA-testi neljän vuoden välein, ja arvon ollessa suurentunut tehdään jatkotutkimuksia syövän toteamiseksi. Verrokkiryhmän muodostaa 50 000 miestä, joita ei kutsuta tutkimukseen. Tuloksia voidaan odottaa 10-15 vuoden kuluttua.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030