Ajan­kohtai­sta 1-2/1997 vsk 52 s. 70

Ruotsi siirtyy uudenlaiseen hoitotakuuseen

Ruotsissa siirrytään ensi vuoden alusta hoitotakuujärjestelmään, jossa potilaalle taataan pääsy lääkärin vastaanotolle 8 päivän kuluessa hoitoon hakeutumisesta. Perusterveydenhuolto on kuitenkin velvollinen antamaan ensi vaiheen apua, joko puhelimitse tai käynnillä, samana päivänä jolloin potilas ottaa yhteyttä. Ruotsissa aiemmin hoitotakuun piiriin kuuluneet 10 diagnoosiryhmää eivät jatkossa ole erityisasemassa, vaan hoitotakuu koskee kaikkia sairauksia ja vaivoja.

Jos potilaan diagnoosi jää epäselväksi, hänelle taataan pääsy erikoislääkärin vastaanotolle kuukauden kuluessa ensimmäisestä hoitokontaktista. Muutoin perusterveydenhuollon on ohjattava potilas erikoislääkärin hoitoon kolmen kuukauden kuluessa, jos siihen on tarvetta. Toisaalta diagnosoinnille ja hoidolle ei aseteta aikarajoja; potilaalle ei siis taata vähimmäisaikaa, jonka kuluessa hänen vaivansa hoidetaan.

Jos potilas ei saa palveluja hoitotakuun mukaisesti oman alueensa terveydenhuollosta, hänellä on oikeus hakea apua muulta alueelta tai yksityissektorilta.

Vastaanotolle pääsyn aikarajojen lisäksi ruotsalaisen hoitotakuumallin perusperiaatteita on mm. kroonisten sairauksien hoito-ohjelmien tarkistaminen. Lisärahoitusta uuden hoitotakuujärjestelmän käynnistämiseen ei Ruotsin valtiolta maakunnille heru, kerrotaan ruotsalaisessa Dagens Medicin -lehdessä, vaan päinvastoin valtio vähentää osuuttaan eräiden toimintojen, esimerkiksi kuntoutuksen rahoituksesta.

Lue myös

Suomessa hoitotakuu tuli mu-kaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen suunnitelmaan vuonna 1995. Tavoitteet ovat tiukemmat kuin Ruotsissa: terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pitäisi päästä kolmen arkipäivän kuluessa ja erikoissairaanhoidon tutkimuksiin ja hoidon tarpeen arviointiin 1-2 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Kokeilu on saatu käyntiin kolmella alueella, Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä, ja lisäksi hoitotakuumallien kehittämisprojektiin osallistuu Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri. Ensiraportti on odotettavissa vielä tämän vuoden puolella, kertoo projektia vetävä Kuntaliiton hallintoylilääkäri Matti Liukko.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030