Ajan­kohtai­sta 1-2/1997 vsk 52 s. 71

Kiinnostaako kivun tutkimus ja hoito?

Tampereella perustettiin 7.10.1996 Suomen Kivuntutkimusyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kivun tutkimusta ja kliinistä kivun hoitoa maassamme.

Yhdistys on moniammatillinen, ja sen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka työskentelevät ammatissaan kivun parissa tai ovat muuten kiinnostuneita kivun tutkimuksesta ja hoidosta.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

- tukemalla alan tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa;

- vaikuttamalla alan perus- ja täydennyskoulutukseen;

- osallistumalla hoidon kehittämiseen;

- järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä koulutustilaisuuksia;

Lue myös

- osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön sekä

- toimimalla lausunnonantajana alalla vaikuttaville paikallisille ja kansallisille viranomaisille.

Jäsenmaksu vuodelle 1997 on 100 mk.

Lisätietoja yhdistyksestä antaa Maija Haanpää, TAYS, fax (03) 247 4351.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030