Ajan­kohtai­sta 11/1997 vsk 52 s. 1317

Terveyden edistämisen keskus valitsi parhaat terveysaineistot

Vuoden 1997 parhaaksi terveysaineistoksi valittiin Suomen Apteekkariliiton tuottama video-ohjelma Eläimellinen cocktail. Siinä kolme nuorta kertoo kokemuksistaan alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä. Apteekkien henkilökunta näkee tämän ongelman työssään, ja kokee olevansa myös nuorison terveyskasvattajan asemassa. Tällä ohjelmalla haluttiin viestittää nuorille alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vahingollisista yhteisvaikutuksista tavalla, joka on lähellä heidän omaa kokemusmaailmaansa. Ohjelmassa ei paheksuta tai osoitella ketään, mutta sen toivotaan antavan ajattelemisen aihetta kaikille nuorille. Videota on tarkoitus levittää apteekkien välityksellä kouluihin, ja henkilökunta on varautautunut kertomaan lisää aiheesta. Videon tuottajina olivat myös Lääkelaitos ja Stakesin päihdetiedotus.

Tänä vuonna terveysaineistoa oli palkintoraadin arvioitavana yli sata paino- ja av-tuotetta. Kunniamaininnan saivat Suomen Mielenterveysseuran kirja Särkynyt sydän - omainen ja itsemurha, Myllyhoitoyhdistyksen video-ohjelma Puhuttaisko porukalla, joka kertoo päihdeongelmasta työpaikalla, Alzheimer-keskusliiton lehtinen Miten se nyt olikaan? - tietoa muistihäiriöistä ja Sydäntautiliiton kirjanen Ruoka-ainetaulukko, jossa on sydämenkuvin merkitty vähäsuolaiset ja vähärasvaiset vaihtoehdot.

Terveyden edistämisen keskus on entinen Terveyskasvatuksen keskus, joka nimenmuutoksella haluaa korostaa terveyttä edistävää rooliaan perinteisen kasvatuksen sijaan. Nimenmuutos on ollut voimassa 23.1. lähtien ja myös tehtävät ovat laajentuneet, STM:n terveyden edistämisrahojen käyttösuunnitelmien arviointi on nyt keskuksen tehtävänä.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030