Lehti 15: Ajan­kohtai­sta 15/1997 vsk 52 s. 1843

Huumeongelmiin tarvitaan monenlaisia hoitoratkaisuja

Huumeiden käyttäjät ovat erilaisia ja heidän ongelmansa eriasteisia. Siksi tarvitaan myös erilaisia hoitoratkaisuja. Mitään yhtä ja oikeaa ratkaisumallia huumeongelmiin ei ole. Näin todettiin Terveyden edistämisen keskuksen järjestämässä huumeseminaarissa, johon osallistui yli 200 käytännön huumetyötä tekevää ja lasten ja nuorten parissa toimivaa.

Suomalaisen hoitojärjestelmän ongelmia ovat toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen ja muiden perustason toimijoiden kokemattomuus puuttumisessa huumeiden käyttöön, toisaalta pitkäaikaisten hoitosuhteiden ja mm. pitkäaikaisen laitoshoidon puuttuminen, totesi ylilääkäri Antti Holopainen Kettutien A-poliklinikalta.

- Perustasolla olisi syytä opetella puuttumaan huumeiden käyttöön viimeistään silloin, kun se näkyy todettavina komplikaatioina, sanoo Holopainen.

Terveydenhuollossa tällaisia tilanteita ovat akuutit päihdemyrkytykset, itsemurhayritykset, tapaturmat, infektiokomplikaatiot ja tarttuvat taudit. Holopainen haluaisi haastaa peruspalvelutason samanlaiseen mini-interventiotyöhön kuin alkoholin käyttöön puuttumisessa.

Huumevieroitus hoidetaan nykyään päihdehuollon erityispalveluyksiköissä, etupäässä A-klinikoilla ja katkaisuasemilla. Tosin hoito-ohjelmat ovat perinteisesti painottuneet alkoholiongelmiin, joten sekä avo- että laitosyksiköissä tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja huumeasiakkaita varten. Vaativan erityistason hoitopalveluja tarjoaa lähinnä HYKS:n huumevieroitusyksikkö. Hoitosuhteen jatkuvuus ja hoitoyksiköiden yhteistyö ovat tärkeitä kehittämiskohteita.

- Pitkäaikaisiin hoitosuhteisiin pystyy vain avohoito, toteaa Holopainen.

Lue myös

Holopainen näkee opiaattiriippuvaiset erityisryhmäksi, joka tarvitsee omaa erityisosaamista edellyttävää palveluverkostoa. Tämän ryhmän hoito on Suomessa ollut avoin kysymys.

- Opiaattiriippuvuusongelma on ollut olemassa koko 1990-luvun ajan, vaikka sitä on selitetty pois mm. toteamuksilla että "muualla ongelma on vielä suurempi". Vasta valmistunut huumausainestrategia vastaa myönteisesti näiden potilaiden lääkekorvaushoitoon, kunhan täytäntöönpanossa päästään päätöksiin, sanoo Holopainen.

Holopaisen mielestä tämän ryhmän hoidossa on vieroitusvaiheessa oltava mahdollisuus yhdistää lääkehoito, kuten buprenorfiini tai metadoni, ja vieroituksen jälkeen naltreksoni. Vieroitushoito olisi toteutettava valvotuissa laitosolosuhteissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030