Lehti 16: Ajan­kohtai­sta 16/1997 vsk 52 s. 1979

Noin 2000 korvattavaa potilasvahinkoa

Potilasvakuutuksen perusteella korvattaviksi todettiin viime vuonna 2 029 potilasvahinkoa, eli vajaa kolmasosa käsitellyistä 6 733 vahinkoilmoituksesta.

Korvatuista oli hoitovahinkoja 1 343, infektiovahinkoja 638 ja hoitoon liittyneitä tapaturmia 48, Potilasvakuutusyhdistys tiedottaa.

Lähes kaksi kolmasosaa potilasvahingoista on liittynyt leikkaustoimenpiteeseen; niistä yli puolet on ollut hoitovahinkoja ja loput leikkauksen jälkeisiä odottamattomia infektioita. Korvauksen epäämisten tavallisimmat perusteet ovat olleet hoitoon liittyvän riskin toteutuminen, hoito ei ole tuottanut toivottua tulosta tai tapaturma ei ole liittynyt hoitoon. Korvausta ei makseta myöskään vähäisistä vahingoista, joista taloudellisia menetyksiä aiheutuu alle 1 000 markkaa.

Lue myös

Viime vuonna tehtyjen potilasvahinkoilmoitusten määrä, 6 621, oli pienentynyt viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Potilasvakuutuksesta maksettiin korvauksia viime vuonna 65 miljoonaa markkaa. Varaukset vuosien 1987-96 aikana sattuneiden potilasvahinkojen tuleviin eläke- ja muihin korvauksiin ovat 298 miljoonaa markkaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030