Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1997 vsk 52 s. 3373

50 vuotias Reumaliitto huolestunut palvelujen tasosta

Suomen Reumaliitto on valinnut juhlavuotensa teemaksi "50 vuotta keskellä elämää". Tällä halutaan korostaa järjestön työtä reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien asialla. Ajatuksessa yhdistyvät sekä järjestön perinne että kehitys. Reumaliittoon kuuluu 172 jäsenyhdistystä ja niihin yli 50 000 henkilöjäsentä.

Reumaliitto haluaa turvata jokaiselle kuntalaiselle perusoikeustasoiset sosiaaliset oikeudet, jotka luovat edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Liitto on huolestunut kuntien päätöksistä leikata ja supistaa vammaispalvelulain määrärahasidonnaisia etuuksia. Eri puolilla maata Reumaliiton jäsenyhdistykset ovat vedonneet kuntiin palvelujen turvaamisen puolesta. Mikäli palveluja supistetaan entisestään, menettävät reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat ne tukimuodot, jotka ovat toistaiseksi taanneet heille itsenäisen elämän. Uhattuina ovat nyt henkilökohtaisen avustajan palvelut ja erilaiset päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Reumaliitto haluaa korostaa, että tukemalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistä elämää säästetään tulevaisuudessa kunnan varoja erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon järjestelyissä.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030