Lehti 30: Ajan­kohtai­sta 30/1997 vsk 52 s. 3496

5 000 lääkäriä koulutettu työkyvyn arviointiin

Työeläkelaitosten liitto TELA on yhteistyössä Fennomedin kanssa toteuttanut laajan koulutusohjelman, jonka tavoitteena on opettaa lääkärit työkyvyttömyyden todistamisen sijasta toimintakyvyn arviointiin. Koulutus liittyy Huomisen Työkyky -projektiin, jolla halutaan pitää ihmiset nykyistä pidempään toimintakykyisinä ja mukana työelämässä. Suomalaiset jäävät kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisesti varhain eläkkeelle ja 65-vuotiaaksi asti pysyy nykyisin töissä vain joka kymmenes.

Lääkärien ja muiden kuntoutusalan ammattilaisten koulutus toteutettiin verkostoajattelua ja muita moderneja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Aluksi koulutettiin 250 lääkäriä eri puolilta maata työkyvyn arvioinnin kouluttajiksi, jotka veivät tietoa eteenpäin alueellisiin pienryhmiin. Koulutuksen seurauksena luotiin uusia, paikallisia yhteistyömuotoja terveydenhuollon eri yksiköiden, kuntoutustahojen ja eläkelaitosten välille.

Lue myös

- Eläkejärjestelmään tehtiin vuoden 1996 alussa iso remontti, jossa korostettiin hoito- ja kuntoutusvaihtoehtoja eläkkeellesiirtymiseen nähden. Työkyvyn arviointikoulutuksella on pyritty etsimään ja käynnistämään tätä uutta toimintatapaa, antamaan konkreettista sisältöä lainsäädännön tavoitteille. Positiivinen, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava vaihtoehto on varmasti parempi kuin työkyvyttömyyseläkekriteerien tiukentaminen, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Koulutus on tuottanut tulosta: Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on kääntynyt laskuun ja kuntoutukseen osallistuneiden määrä nousuun. Vuonna 1996 työeläkekuntoutusta sai yhteensä 2 169 henkilöä, mikä on 66 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030