Ajan­kohtai­sta 12/1998 vsk 53 s. 1400

Vuorotteluvapaa yhä suositumpi

Yhä useammat työntekijät käyttävät hyväkseen mahdollisuutta vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan kokeilu alkoi vuonna 1996, ja tämän vuoden helmikuun alkuun mennessä vapaata oli käyttänyt jo yli 13 700 työntekijää. Järjestelmän ehtoja parannettiin lainmuutoksilla vuodenvaihteessa korottamalla vuorotteluvapaan korvausta ja poistamalla korvauksen katto.

Työntekijä voi jäädä 90-359 kalenteripäivän pituiselle vuorotteluvapaalle, jos työssäolo ja palvelussuhde saman työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään vuoden. Työnantajan on palkattava vapaan ajaksi työtön työnhakija. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen.

Lue myös

Vapaalle lähtevälle maksetaan korvauksena 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, jonka hän saisi jäädessään työttömäksi. Jos työntekijä osallistuu omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, hän voi lisäksi saada osittaista ammattikoulutusrahaa.

Vuorotteluvapaa mahdollistaa työkierron, koska sen ajaksi palkattavaa työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut.

Järjestelmä on kokeiluluonteisena voimassa vuoden 2000 loppuun asti.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030