Ajan­kohtai­sta 12/1994 vsk 49 s. 1295

Akava mukaan Helsingin säästösopimukseen

Akava päätti 6.4. liittyä Helsingin kaupungin säästösopimukseen, joten akavalaisia henkilöstöryhmiä uhanneet lomautukset peruuntuivat päivää ennen kuin niiden oli määrä alkaa. Lomarahaleikkausten kompensoimista selvittelemään asetettiin työryhmä, jossa ovat mukana pääsopijajärjestöjen edustajat sekä kaupungin puolelta apulaiskaupunginj. Antti Viinikka ja palvelusuhdej. Hannu Tulensalo.

Säästösopimuksen mukaan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomarahoja leikataan 60 %:lla. Lääkäriliiton kanta on, että työryhmän tuloksena on saatava täysi kompensaatio lomarahoista.

Muussa tapauksessa säästösopimus voidaan irtisanoa ja lomarahat tulevat maksettaviksi täysimääräisinä joulukuussa. Työryhmässä on tarkoitus valmistella lomarahan korvaamista mm. täydennyskoulutusta ja kuntoutusta varten myönnettävillä lomilla. Sijaisten käyttökieltoa lomien ajaksi helpotetaan samalla.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030