• Ulla Toikkanen

Akava Works: Työntekijöiden kilpailukieltoja on ryhdyttävä valvomaan

Selvityksen mukaan kilpailukieltosopimuksia tehdään varsin kevein perustein.

Akava Works: Työntekijöiden kilpailukieltoja on ryhdyttävä valvomaan Kuva 1 / 1

Työntekijöiden kilpailukieltoja on ryhdyttävä valvomaan tai niiden käyttömahdollisuuksia on rajoitettava. Näin todetaan Akava Works –selvityksessä.

Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmä selvitti Akava Worksin toimeksiannosta työntekijöiden kilpailukieltosopimusten hyötyjä ja haittoja työmarkkinoilla. Selvitys tarkastelee laajasti käytössä olevien kilpailukieltosopimusten vaikutusta yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin.

– Tiedossani ei ole yhtään tapausta, jossa lääkärille olisi asetettu karenssi kilpailijalle siirtymisen vuoksi. Joissakin keikkalääkärien sopimuksissa on ainakin jossakin vaiheessa ollut rajoitusehtoja kuntatilaajan viran vastaanottamisesta. Enemmän on ollut rajoituksia ylilääkärin virassa olevan kollegan rajoituksista toimia yksityisen lääkärikeskuksen hallituksessa tai johdossa silloin kun viran puolesta ostaa alihankintana yksityispuolelta palveluita. Eli tässä kyseessä on jääviyden poissulkeminen. Joka tapauksessa lääkärin on hyvä lukea huolellisesti työsopimuksessa myös mahdolliset pienellä printattu lisäehdot, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Uusiin työsopimuksiin kilpailukielto liian rutiininomaisesti

Aalto-yliopiston professorin Matti Liskin mukaan selvitys osoittaa, että kilpailukieltosopimuksia tehdään varsin kevein perustein ja että niiden käyttö on lisääntynyt.

– Lainsäätäjän pitäisi havahtua, sillä nykykäytäntö heikentää työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta kilpailua niin työmarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin. Tarvitaan joko viranomaisvalvontaa tai nykyisen lainsäädännön muuttamista, hän sanoo.

Akava on aiemmin selvittänyt kilpailukieltosopimusten käytön yleistymistä. Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan jo noin 45 prosentissa yrityksissä työskentelevien akavalaisten uusista työsopimuksista on kilpailukieltoa tarkoittava ehto.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjosen mukaan näyttää siltä, että uusiin työsopimuksiin liitetään nykyään kilpailukielto liian rutiininomaisesti ja ilman painavia syitä.

– Kilpailukieltojen määrän palauttaminen tarkoituksenmukaiselle tasolle edellyttää kilpailukieltojen viranomaisvalvontaa tai lainsäädännöllisiä rajoituksia, hän linjaa.

Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski puolestaan mainitsee, että laajasti käytetyistä kilpailukielloista on luovuttava tai niiden käyttöä selvästi rajoitettava.

– Lainsäädäntöä on muutettava pikaisesti, hän painottaa.

Kuva: PIxmac

Lisää aiheesta

Näin paljon enemmän työehtosopimus tuo
Liiton tutkimus tuo lääkärin äänen kuuluviin
Ero julkisen ja yksityisen sektorin sairauspoissaoloissa kaventui sote-alalla

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tartuntataudeille alttiiden potilaiden hoidossa tulisi käyttää ensisijaisesti rokotettua henkilöstöä

Lääkäriliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta.

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Tieteessä
Alzheimer-potilaat käyttävät unilääkkeitä ja vahvoja kipulääkkeitä yleisesti päällekkäin

Pitkäaikainen päällekkäiskäyttö oli yhteydessä muun muassa keuhkosairauksiin, osteoporoosiin ja aiemmin koettuun lonkkamurtumaan.

Ajassa
BMJ: Brexit aiheuttaa haittaa terveydenhuollolle

Lääkärijärjestöt vastustavat Brexitiä, koska pelkäävät Brexitin vaarantavan kansalaisten terveyden.

Ajassa
Harva terveyskeskus yltää suositukseen koululääkäreiden määrässä

THL selvitti henkilökunnan määriä perusterveydenhuollossa.

Ajassa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää alustayhtiön perustamista

Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen ja parhaita ammattilaisia houkutteleva kokonaisuus.

Ajassa
HYKS:n tapa perustaa uusia anestesialääkärin virkoja närästää

Aktiivivapaa pitäisi pitää päivällä ennen päivystysvuoroa.