1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Anja Tuulonen saa Laimi Leidenius -palkinnon
Ajan­kohtai­sta

Anja Tuulonen saa Laimi Leidenius -palkinnon

Silmätautiopin professori Anja Tuulosen työuraa kliinikkona, tutkijana, opettajana ja johtajana on leimannut yhteistyö ja innovatiivisten ratkaisujen etsintä.

Anja Tuulonen saa Laimi Leidenius -palkinnon Kuva 1 / 1 Kuva: Anja Tuulosen oma arkisto

Duodecim-seuran Laimi Leidenius -palkinnon saa tänä vuonna silmätautiopin professori Anja Tuulonen.

Professori Tuulonen tunnetaan erikoisalastaan innostuneena silmälääkärinä, joka kouluttaa johtamista ja kustannustietoisuutta myös eri erikoisalojen osaajille ja toimii innostavana esimerkkinä nuorille lääkäreille.

Laimi Leidenius -palkintoperusteissa korostetaan rohkeaa edelläkävijyyttä. Esimerkkinä tästä on Anja Tuulosen johtama viiden yliopiston silmäklinikoiden yhteishanke, joka pyrkii hoitojen vaikuttavuuden vertailun ja hoitoprosessien optimoinnin avulla ehkäisemään näkökyvyn pysyvää menettämistä väestössä.

Tuulonen haluaa erityisesti tukea nuoria lääkäreitä onnistumaan työssään. Jo Oulussa syntyi aikoinaan juniori-oftamologien tiimi. Euroopan Glaukoomayhdistyksessä Tuulonen perusti presidenttikaudellaan nuorten tutkijoiden viisivuotisen Next Generation Partnership -koulutusohjelman.

Anja Tuulonen valmistui Oulun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1980 ja väitteli vuonna 1985. Hän johti OYS:n silmäklinikkaa ja Tays Silmäkeskusta yhteensä 25 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä vuonna 2019.

Lue myös

Duodecim-seura jakaa Pohjoismaiden ensimmäisen lääketieteen naisprofessorin Laimi Leideniuksen mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle seuran jäsenelle, joka on rohkeana edelläkävijänä edistänyt seuran tavoitteita, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille.

Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.