Lehti 33: Ajan­kohtai­sta 33/1998 vsk 53 s. 3806

Apteekkariliitto valitti yliopiston apteekista EU:lle

Suomen Apteekkariliitto on jättänyt EU:n komissiolle valituksen Helsingin yliopiston apteekin saamasta tuesta ja erivapauksista. Liitto pyytää komissiota ryhtymään toimiin tukijärjestelmän lakkauttamiseksi.

Apteekkariliitto katsoo yliopiston apteekin saavan epäsuoraa tukea valtiolta, koska apteekki on vapautettu kaikista muista veroista paitsi arvonlisäverosta. Yliopiston apteekki myös maksaa apteekkimaksunsa omistajalleen, Helsingin yliopistolle, kun taas yksityiset apteekit maksavat apteekkimaksun valtiolle.

Lue myös

Valituksessa puututaan myös yliopiston apteekin muuhun lainsäädännölliseen erityisasemaan. Se poikkeaa yksityisten apteekkien asemasta siltä osin, että lääkelaki ei määrää Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekkien määrää eikä kokoa, ja yliopiston apteekki voi sijoittaa sivuapteekkinsa vapaammin kuin muut.

Apteekkariliitto huomauttaa, ettei yliopiston apteekilla ole mitään lainsäädännöllisiä velvoitteita erivapauksien perusteeksi. Liitto katsoo yliopiston apteekin erityisaseman vääristävän alan kilpailua ja vaikeuttavan yksityisten apteekkien toimintaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030