Ajan­kohtai­sta 5/1995 vsk 50 s. 486

Asiakasmaksuille yläraja?

Terveyskeskusmaksun nykyinen 150 markan yläraja saatetaan poistaa. Samalla kunnallisen terveydenhuollon kaikille asiakasmaksuille asetettaisiin 1 000-2 000 markan vuotuinen katto. Sairaaloiden hoitopäivämaksuille taas suunnitellaan omaa erillistä 3 000-4 000 markan maksukattoa.

Usein terveyskeskuksessa asioiville tämä vaihtoehto merkitsisi tuntuvia sairauskulujen kasvua. Kertakäynnille jäisi 50 markan yläraja ja kertamaksuja voitaisiin periä, kunnes tuhannen tai kahden tuhannen markan katto täyttyisi. Näin esimerkiksi 20 terveyskeskuskäyntiä maksaisi tuhat markkaa.

- Asetusluonnos ei ole vielä saanut lopullista muotoaan, mutta terveyskeskusmaksun 150 markan ylärajan poistoa on esitetty yhtenä vaihtoehtona, sanoo hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vuotuisen terveyspalvelumaksujen katon piiriin laskettaisiin terveyskeskusmaksut, sairaaloiden poliklinikkamaksut sekä dialyysi- tai sädehoidon sarjahoitomaksut. Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen (kesk.) ei ota vielä tässä vaiheessa kantaa siihen, miten asiakasmaksukaton aiheuttaman tulojen vajeen pitäisi kunnille korvautua. Neuvottelut kuntaliiton kanssa ovat vielä kesken. Huuhtasen mukaan uudistuksessa on kuitenkin lähdetty siitä, että kuntien kustannukset eivät kasva.

Lue myös

Terveyskeskusmaksun ylärajan poistaminen nostaisi erityisesti niiden sairauskuluja, jotka käyttävät pääasiassa terveyskeskusten ja avohoidon palveluja. Järvisen mukaan uudistuksesta taas hyötyisivät esimerkiksi useita kertoja viikossa dialyysihoidossa käyvät munuaistautipotilaat, joiden poliklinikkamaksut ylittävät yleensä tuhannen markan katon. Myös muut säännöllisesti erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevat saattaisivat hyötyä uudistuksesta. Tavoitteena on, että kuntien maksukertymät eivät alene. Jos osalla potilaista maksut alenevat, joidenkin maksut nousevat, toteaa Pekka Järvinen. Uudistus saattaisi toteutuessaan lisätä myös sairauskustannusten alueellisia eroja entisestään.

- Kunnat voivat tarjota palvelujaan halvemmallakin, vaikka kokonaan maksutta. Nykyisinkään terveyskeskusmaksut eivät ole käytössä kaikissa kunnissa. Maksusäännöksillä määritellään vain enimmäismäärät, joita ei saa ylittää, Pekka Järvinen korostaa.

Lääkekustannuksilla on jo tällä hetkellä 3 100 markan vuotuinen katto. Jos lisäksi terveyspalvelujen katoksi tulisi 1 000-2 000 markkaa ja sairaaloiden hoitopäivämaksujen katoksi 3 000-4 000 markkaa, vuotuiset sairauskulut voisivat yksinomaan julkisia palveluja käyttävillä olla korkeimmillaan 7 000-9 000 markkaa. (STT)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030