Ajan­kohtai­sta

Ehkäise dementiaa, hörpi kahvia

Keski-iän kahvinjuonti voi ehkäistä myöhäisiän dementiaa.

Kahvin juonti keski-iässä voi pienentää dementiaan ja Alzheimerin tautiin sairastumisen riskiä myöhemmällä iällä.

Journal of Alzheimer’s Disease -lehden tammikuun numerossa julkaistu suomalaistutkimus on ensimmäinen, jossa tämä yhteys on osoitettu. Tutkimus oli osa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, ikääntyminen ja dementia (CAIDE) -tutkimushanketta.

– Pyrimme tutkimaan keski-iän kahvin ja teen juonnin yhteyttä dementian ja Alzheimerin taudin sairastumisriskiin myöhäisiällä, koska kofeiinin pitkäaikaisia keskushermostovaikutuksia ei vielä tiedetä ja koska patologiset dementiaan johtavat prosessit alkavat vuosikymmeniä ennen sairauden kliinistä ilmenemistä, sanoo tutkimusjohtaja, dosentti Miia Kivipelto Kuopion yliopistosta ja Karoliinisesta Instituutista.

Keski-iän tutkimuskäynnillä tiedusteltiin kahvin ja teen kulutusta. Kahvin juonti luokiteltiin siten, että matala kulutus oli 0–2 kupillista, kohtalainen kulutus 3–5 kupillista ja korkea kulutus yli viisi kupillista vuorokaudessa. Teen juojiksi luokiteltiin ne, jotka joivat vähintään kupillisen teetä vuorokaudessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että keski-iässä kahvia juoneilla oli pienempi riski sairastua dementiaan ja Alzheimerin tautiin myöhäisiällä kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan tai joivat vain hieman. Pienin riski oli keski-iässä kohtalaisesti eli 3–5 kuppia vuorokaudessa kahvia juovilla. Näillä henkilöillä sairastumisriski oli 65 prosenttia pienempi. Tulokset pysyivät muuttumattomina useiden sekoittavien tekijöiden lisäämisen jälkeenkin. Teen juonti oli suhteellisen harvinaista, eikä sen osalta löydetty yhteyttä dementiaan ja Alzheimerin tautiin.

– Kahvin kulutuksella voisi tulosten perusteella olla tärkeä tehtävä dementian ja Alzheimerin taudin ehkäisyssä tai viivästyttämisessä, koska kahvia nautitaan runsaasti ympäri maailmaa. Toisten tutkimusryhmien täytyy vahvistaa saadut tutkimustulokset, mutta on siis mahdollista, että ravintointerventioilla voidaan muokata dementian ja Alzheimerin taudin riskiä. Myös kahvin dementialta ja Alzheimerin taudilta suojaavien mekanismien selvittäminen saattaisi helpottaa uusien terapiamuotojen kehittämisessä, Kivipelto toteaa.

Tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistossa yhteistyössä Tukholman Karoliinisen Instituutin ja Helsingin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tutkimusaineisto koostui Pohjois-Karjala -projektiin ja FINMONICA -tutkimukseen vuonna 1972, 1977, 1982 tai 1987 keski-iän tutkimuskäynnille osallistuneista henkilöistä. Vuonna 1998 tehdyn seurantatutkimuksen kävi läpi 1409 iältään 65–79-vuotiasta henkilöä keskimäärin 21 vuoden seuranta-ajan jälkeen. Heistä 61:llä todettiin dementia ja näistä 48:lla Alzheimerin tauti.

Ulla Järvi

Julkaisuviite: Marjo H. Eskelinen, Tiia Ngandu, Jaakko Tuomilehto, Hilkka Soininen, Miia Kivipelto (2009). Midlife Coffee and Tea Drinking and the Risk of Late-Life Dementia: A Population-based CAIDE Study. Journal of Alzheimer`s Disease 16(1), 85-91. DOI 10.3233/JAD-2009-0920.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030