Lehti 1-2: Ajan­kohtai­sta 1-2/1994 vsk 49 s. 53

EL:n terveyspolitiikka tähtää ennaltaehkäisyyn

Euroopan liitto aikoo keskittyä terveyspolitiikassaan ennen kaikkea sairauksien ennaltaehkäisyyn. Euroopan liiton komissio piirsi liiton terveyspolitiikalle väljät kehykset viime vuoden lopussa. Komission näkemyksen mukaan ravitsemus-, alkoholinkäyttö-, tupakointi-, hygienia- ja liikuntatottumusten muutoksilla voidaan paitsi parantaa yksilöiden hyvinvointia, myös pienentää jäsenvaltioiden terveyskuluja.

Komissio nimesi kahdeksan painopistealuetta, joihin se kiinnittää erityistä huomiota. Alueet ovat terveyden edistäminen, koulutus, terveyteen liittyvä tieto ja mittarit, sairauksien tarkkailu ja valvonta, syöpä, huumeet, aids ja muut tartuntataudit, onnettomuudet, ympäristön saastumiseen liittyvät sairaudet ja harvinaiset sairaudet.

Maastrichtin sopimus liitti terveyden vaalimisen Euroopan liiton toimialaan. Komissio näkee tehtävikseen jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämisen, jäsenvaltioiden terveysohjelmien tukemisen sekä liiton ja muiden kansainvälisten yhteisöjen välisten yhteyksien hoitamisen. Komissio suunnittelee terveyden vaalimiseen liittyvää toimintaansa viiden vuoden ohjelmajaksoissa, ja suunnitelman toteutumisesta laaditaan raportti vuosittain. Aivan pian komissio ei ole toimeen ryhtymässä; saattaa viedä kolmekin vuotta, ennen kuin se esittelee ensimmäisen konkreettisen terveysohjelmansa. (K-MP)

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030