Ajan­kohtai­sta

Ema puoltaa tosilitsumabin käyttöä vakavan koronataudin hoidossa aikuisilla

Lääke alensi kuolleisuuden riskiä ja sen hyötyjen nähdään olevan riskejä suuremmat.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Euroopan lääkevirasto Eman ihmislääkekomitea (CHMP) puoltaa reumalääkkeenä käytettävän tosilitsumabin käyttöaiheen laajennusta koronataudin vakavaa muotoa sairastavien aikuisten hoitoon, tiedottaa Fimea.

Nämä potilaat saavat yleensä kortikosteroidilääkkeitä sekä tarvitsevat lisähappea tai hengityskonehoitoa.

Lue myös

Tutkimusten mukaan tosilitsumabi alensi kuolleisuuden riskiä eikä lääkkeen turvallisuusprofiili poikennut, kun tuloksia verrattiin standardihoitoa saavien potilaiden löydöksiin.

CHMP:n mukaan tosilitsumabin hyödyt näille potilaille ovat riskejä suuremmat.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030